Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Valjevo

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Brankovina , opština Valjevo – grad,
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Identifikacija šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u zasadu šljive i mere suzbijanja , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom posete oglednoj farmi prisutni će biti upoznati sa načinom vizuelnog pregleda u zasadu šljive na prisustvo štetočine šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Poljoprivrednim proizvođačima biće pokazano kako identifikovati polozena jaja ove štetočini i kada je pravovremeni momenat za njeno suzbijanje.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo