Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Smederevo

Dana 26.10.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Landol , opština Smederevo – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilno uzorkovanje zemjišta za agrohemijsku analizu plodnosti zemljišta u višegodišnjim zasadima , savetodavac Slavica Stojkić


Koordinator: Slavica Stojkić

Izvor: PSSS Smederevo