Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 07:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Varna , opština Šabac – grad,
sa temom:
1. 07:30 do 08:00 Obilazak ogledne farme , savetodavac Marina Gačić

Cilj posete oglednoj farmi je da se proizvođači mleka upoznaju sa savremenim načinom smeštaja, ishrane i muže krava.
Koordinator: Marina Gačić

Izvor: PSSS Šabac