Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Prokuplje

Dana 30.11.2023. godine, sa početkom u 10:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Trbunje , opština Blace,
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Prezentacija podataka na gazdinstvu , savetodavac Miljan Milojić

Prezentacija podataka dobijenih kroz odnos prihoda i varijabilnih troškova na poljoprivrednom gazdinstvu za svaku liniju proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Prokuplje