Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 18.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Rečica , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Prednosti izgradnje i čuvanja žitarica u podnom skladištenju , savetodavac Sreten Danilović

Cilj posete je upoznati prisutne sa značajem blagovremene primene agrotehničkih mera u proizvodnji ozimh strnih žita, kao glavnog faktora visine prinosa. Analiza višegodišnje statistike prinosa na gazdinstvu. Prednosti izgradnje i čuvanje žitarica u podnom skladištu
Koordinator: Sreten Danilović

Izvor: PSSS Požarevac