Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Pirot

Dana 05.04.2024. godine, sa početkom u 11:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Pirot , opština Pirot,
sa temom:
1. 11:30 do 12:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji jabuke , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj posete oglednom gazdinstvu biće organizovana sa ciljem da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke (pomotehničke, higijensko-sanitarne i hemijske mere).
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot