Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 09:15 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad,
sa temom:
1. 09:15 do 10:00 Vođenje evidencije na pg-značaj dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Ivana Majdak

Cilj obilaska ogledne farme je prezentacija dobrih rezultata poslovanja kao i vođenja evidencije na gazdinstvu. Ukazano je na značaj vođenja evidencije kao i posedovanja rezultata odrađenih aktivnosti.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar