Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Karbulovo , opština Negotin,
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Tvalitativne i kvantitativne osobine prinosa ovogodisnjeg roda , savetodavac Vladica Stefanović

Cilj posete oglednoj farmi je sumiranje rezultata u ovoj godini i postavljanje ciljeva za sledecu vegetacionu godinu.
Koordinator: Vladica Stefanović

Izvor: PSSS Negotin