Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 20.11.2023. godine, sa početkom u 10:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Zalužnje , opština Leskovac – grad,
sa temom:
1. 10:30 do 11:30 Ekonomska analiza i poređenje proizvodnje paprike na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u 2023. godini , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj obilaska ogledne farme biće da se prisutnim proizvođačima predstavi ekonomska analiza i poređenje proizvodnje paprike na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u 2023. godini.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac