Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kuršumlija

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 14:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Tulare , opština Prokuplje,
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Podnošenje zahteva za refakciju za gorivo , savetodavac Duška Petrović

Cilj posete je da se poljoprivrednim proizvođačima pokaže kako da podnesu zahtev za refakciju za gorivo na platformi e agrara.
Koordinator: Duška Petrović

Izvor: PSSS Kuršumlija