Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad,
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Rezultat poslovanja gazdinstva , savetodavac Vera Filipović

Sumiranje rezultata proizvodnje i dobiti nakon prerade i prodaje dunje u tekućoj 2023. godini.
Koordinator: Vera Filipović

Izvor: PSSS Jagodina