Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 30.11.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad,
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Zoohigijena u objektu, higijena muže i mleka , savetodavac Aleksandar Canić

Zoohigijena i utopljavanje objekta za smeštaj životinja i dobra higijena mleka i muže. Pravilna ishrana u vreme laktacije.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina