Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

Dana 20.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Goračići , opština Lučani,
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Primer dobre poljoprivrdne prakse u proizvodnji jabuke , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Cilj organizovanja posete oglednoj farmi je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primerima dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i upoznavanje sa savremenim načinima proizvodnje.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak