Komemorativna sednica – dr Dragan Rahović

Sa velikom tugom i bolom obaveštavamo stručnu javnost da je preminuo naš dragi kolega, dr Dragan Rahović, dugogodišnji rukovodilac savetodavnih poslova u poljoprivredi.

Komemorativna sednica održaće se na Poljorivrednom fakultetu u Zemunu. O datumu i vremenu održavanja obavestićemo vas blagovremeno.

 

Kolektiv Instituta za primenu nauke u poljoprivredi