EDUKACIJE ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA U FEBRUARU I MARTU 2021. GODINE

U skladu sa merama sprečavanja širenja virusa COVID-19, edukacije za fizička i pravna lica biće realizovane na daljinu, odnosno onlajn, korišćenjem Zoom platforme.

Učesnici onlajn obuka treba da imaju pristup internetu na desk ili lap top računaru, kameru i mikrofon (na dan obuke od 9:00 do 16:30) jer će se edukacije pratiti direktno, korišćenjem elektronskih aplikacija.
Takođe, potrebno je da imaju mogućnost korišćenja Vajbera, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika za svaki od modula.
U februaru i martu 2021. godine predviđeno je održavanje edukacija za 2 modula:

 

R.br.

Naziv modula

Termin održavanja

1.

  Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima

26.02.2021.

2.


 Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi

05.03.2021.

 

 

Instrukcije u vezi sa regulisanjem obaveze kotizacije, svi prijavljeni za pohađanje edukacije dobiće na imejl adresu koja je data prilikom prijave za module, sa rokom za uplatu, prema sledećem rasporedu:

 

R.br.

Naziv modula

Instrukcije za kotizaciju

Rok za uplatu kotizacije

1.

 Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima

22.02.2021.

24.02.2021.

2.

Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi

26.02.2021.

03.03.2021.

 

Grupe za pohađanje edukacije, za gore navedena dva modula,  popunjavaće se i posle 17. februara 2021. godine, pri čemu je poslednji rok za prijavu 2 dana pre termina održavanja edukacije.

Učesnicima edukacije, na dva dana pre termina održavanja, biće upućene instrukcije na e-mail adrese i u vajber grupi u vezi praćenja edukacije (link za pristup edukaciji) i sprovođenja procedura testiranja (pred i post-test) i anketiranja.
Edukacija Ocena isplativosti investicija u poljoprivredi pripada oblasti Savetodavni poslovi u poljoprivredi, a edukacija Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima pripada  Metodologiji savetodavnih poslova.

U slučaju da prijavljeni ne ispune obavezu regulisanja kotizacije u gore navedenom roku, edukacija će biti otkazana, odnosno neće biti održana u predviđenom terminu.
Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Slavici Čolić (064 843 5308), 011 2751 622.

Izvor: IPN