DAN POLJA STRNIH ŽITA – 2023 – PSSS UŽICE

Poljoprivredna savetodavna  i stručna služba “Užice” doo, organizuje “Dane polja strnog žita” u četvrtak 13.07.2023. godine, na ekonomiji Poljoprivredne škole “Ljubo Mićić” u Požezi sa početkom u 11 časova. Detaljna agenda događaja se nalaze u prilogu.

Agenda

Izvor: PSSS Užice

Dana 16.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Rutoši , opština Nova Varoš, Mesna zajednica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podizanje zasada maline i kupine , savetodavac Snežana Janjić
2. 10:35 do 11:05 Koncept integralne zaštite u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Zorica Lazić

Koordinator: Snežana Janjić

Izvor: PSSS Užice

Dana 15.03.2021. savetodavac Snežana Janjić posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednih proizvođača “Užice”, mesto Užice, opština Užice – grad, u periodu od 08:30 do 09:15 časova
Cilj posete udruenju jeupoynavanje sa Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom rayvoju ya 2021 godine sa akcentom na podsticaje ya diversifikaciju dohotka i unapre]enje kvaliteta ivota u ruralnim podru;ijima.

Izvor: PSSS Užice