Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 17.01.2023. godine, sa početkom u 11:04 održana je predavanje, mesto Ljig , opština Ljig, Sala opštine Ljig
sa temama:
1. 11:04 do 12:12 Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera) , savetodavac Milena Dražić
2. 11:06 do 12:14 Prezentacija rezultata makroogleda kukuruza PSSS Valjevo u 2022. godini , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa rezultatima makroogleda kukuruza PSSS Valjevo u 2022. godini kao i sa značajnom štetočinom kukuruza -Kukuruznom zlaticom (Diabrotica virgifera) .
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Rajković , opština Mionica, Gazdinstvi Pivaljević Miroslava
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Bruto marža , savetodavac Radiša Panić

Tokom radionice, prisutni će se upoznati sa postupkom obračunavanja i značajem bruto marži u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Petnica , opština Valjevo – grad, ZZ,, Dragojlo Dudić” Petnica
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Male količine primarnih proizvoda za snabdevanje potrošača , savetodavac Radiša Panić

Prisutni će biti upoznati sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda za snabdevanje potrošača.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 16.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Gvozdenović , opština Ub, Gazdinstvo Stojanović Miodraga
sa temama:
1. 10:00 do 10:31 Spremanje silaže , savetodavac Predrag Jokić
2. 10:33 do 11:03 Značaj zadruga za poljoprivredu i selo , savetodavac Radiša Panić

Tokokm predavanja prisutni će se upoznati sa postupkom spremanja silaže i značajem osnivanja zadruga.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 19.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Poljanice , opština Ljig, Gazdinstvo Jovanović Jovice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Spremanje silaže , savetodavac Predrag Jokić
2. 10:30 do 11:00 Korišćenje IPARD podsticaja , savetodavac Radiša Panić

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa postupkom spremanja silaže i korišćenja IPARD podsticaja.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 16.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Gvozdenović , opština Ub, Gazdinstvo Stojanović Miodraga
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Spremanje silaže , savetodavac Predrag Jokić
2. 10:30 do 11:00 Značaj zadruga za poljoprivredu i selo , savetodavac Radiša Panić

Tokokm predavanja prisutni će se upoznati sa postupkom spremanja silaže i značajem osnivanja zadruga.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 12.01.2023. godine, sa početkom u 10:57 održana je predavanje, mesto Stanina Reka , opština Valjevo – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Radenka Vuković
sa temama:
1. 10:57 do 12:37 Mogućnosti za preradu mleka na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Predrag Jokić
2. 10:58 do 12:37 Tehnologija proizvodnje šljiva , savetodavac Milivoj Timotić
3. 10:58 do 12:37 Osiguranje u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Radiša Panić

Tokom pedavanja prisutni će biti upoznati sa mogućnostima prerade mleka na poljopivrednom gazdinstvu, tehnologijom proizvodnje šljiva i osiguranjem u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Predrag Jokić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 17.01.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Ljig , opština Ljig, Sala opštine Ljig
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prezentacija rezultata makroogleda kukuruza PSSS Valjevo u 2022. godini , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 11:30 do 12:00 Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera) , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa rezultatima makroogleda kukuruza PSSS Valjevo u 2022. godini kao i sa značajnom štetočinom kukuruza -Kukuruznom zlaticom (Diabrotica virgifera) .
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 10.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Klanica , opština Valjevo – grad, Gazdinstvo Srećković Radovana
sa temama:
1. 10:00 do 11:08 Knjigovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Radiša Panić
2. 10:00 do 11:09 Spremanje silaže , savetodavac Predrag Jokić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa postupkom spremanja silaže i značajem vođenja knjigovodstva na poljoprivrednom gazdinstvu..
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 12.01.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Stanina Reka , opština Valjevo – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Radenka Vuković
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Mogućnosti za preradu mleka na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Predrag Jokić
2. 11:30 do 12:00 Osiguranje u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Radiša Panić
3. 12:00 do 12:30 Tehnologija proizvodnje šljiva , savetodavac Milivoj Timotić

Tokom pedavanja prisutni će biti upoznati sa mogućnostima prerade mleka na poljopivrednom gazdinstvu, tehnologijom proizvodnje šljiva i osiguranjem u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Predrag Jokić

Izvor: PSSS Valjevo