Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 23.01.2023. godine, sa početkom u 11:15 održaće se radionica, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, PG Milivoje Jeremić
sa temom:
1. 11:15 do 11:45 praktičan prikaz određivanje vremena berbe i način pakovanja zelene salate u plasteniku za dalju prodaju. , savetodavac Violeta Veličković

Cilj ove radionice je praktičan prikaz određivanje vremena berbe i način pakovanja zelene salate u plasteniku za dalju prodaju.
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd

Dana 24.01.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Ratari , opština Beograd-Obrenovac, PG Radojičić Ljubiše
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Vođenje knjige polja , savetodavac Anka Kačarević

Cilj radionice je prikaz vođenja knjige polja na gazdinstvu.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd

Dana 23.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Ogledno gadinstvo poljoprivredne škole
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Pravilna priprema pesticida za primenu i pravilno propisano odlaganje ambalažnog otpada od pesticida , savetodavac Milan Šević
2. 10:35 do 11:05 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Violeta Veličković

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom pripremom pesticida za primenu, pravilnm propisanim odlaganjem ambalažnog otpada od pesticida i diverzifikacijom dohotka na gazdinstvu.
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd

Dana 18.01.2023. godine, sa početkom u 10:09 održana je tribina, mesto Velika Krsna , opština Beograd-Mladenovac, PG Milić Dragana
sa temom:
1. 10:09 do 10:44 Podsticaji za mehanizaciju , savetodavac Željko Lazić

Podsticaji za mehanizaciju
Koordinator: Željko Lazić

Izvor: PSSS Beograd

Dana 24.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Ogledno gadinstvo poljoprivredne [kole
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Tehnika primene sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Eleonora Onć Jovanović


Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd

Dana 17.01.2023. godine, sa početkom u 10:06 održana je tribina, mesto Međulužje , opština Beograd-Mladenovac, PG. Obradović Željka
sa temom:
1. 10:06 do 10:58 Podsticaji MPŠV u poljoprivredi , savetodavac Željko Lazić

Podsticaji MPŠV u poljoprivredi
Koordinator: Željko Lazić

Izvor: PSSS Beograd

Dana 16.01.2023. godine, sa početkom u 09:57 održana je predavanje, mesto Barajevo , opština Beograd-Barajevo, Srednja škola Barajevo
sa temama:
1. 09:57 do 10:30 Pravilna priprema pesticida za primenu i pravilno propisano odlaganje ambalažnog otpada od pesticida , savetodavac Milan Šević
2. 10:31 do 11:37 Prihrana strnih žita , savetodavac Violeta Veličković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom pripremom pesticida za primenu, pravilnm propisanim odlaganjem ambalažnog otpada od pesticida i sa prihranom strnih žita
Koordinator: Milan Šević

Izvor: PSSS Beograd

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Jakovo , opština Beograd-Surčin, gazdinstvo Žužić
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji , savetodavac Eleonora Onć Jovanović


Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Zuce , opština Beograd-Voždovac, PG Spremić Slobodana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Priprema traktora za prolećne radove (dekonzervacija ) , savetodavac Željko Lazić

Priprema traktora za prolećne radove (dekonzervacija )
Koordinator: Željko Lazić

Izvor: PSSS Beograd

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Dobanovci , opština Beograd-Surčin, PG Fabri Željka
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Aktuelni podsticaji , savetodavac Anka Kačarević

Cilj tribine je upoznavanje prisutnih sa aktuelnim podsticajima Ministarstva poljoprivrede.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd