Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 11.01.2023. godine, sa početkom u 11:30 održana je radionica, mesto Kujavica , opština Vladimirci, Domaćinstvo Rada Grujića
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Osnovni uslovi i pravilna agrotehnika pri proizvodnji mladog krompira , savetodavac Gordana Rehak
2. 12:00 do 12:30 Zaštita semena krompira od zemljišnih štetočina , savetodavac Slavica Maksimović

11.01.2023. godine, održaće se radionica na domaćinstvu Rada Grujića u Kujavici, opština Vladimirci. gde će se saditi mladi krompir. Cilj radionice je pravilna setva i zaštita krtola pri setvi.
11.01.2023. god. održana je radionica na domaćinstvu Rada Grujića, gde se sadio semenski naklijali krompir za proizvodnju mladog krompira. Cil je, da se domaćinu ukaže na važne zahteve pri proizvodnji mladog krompira, a to znači da treba obratiti pažnju na temperaturu zemljišta koja treba da je od 3 do 5 stepeni, saditi zdrave, naklijale krtole na dubinu od 6-10 cm, obezbediti dovoljno hraniva (prethodno je pripremom zemljišta uneto 40 t/ha stajnjaka + 200 kg/ha NPK 8:16:24), alI treba voditi računa i o prihrani koju treba zasnivati na dovoljnim količinama azota i to 100-150 kg/ha KAN-a, kako ne bi došlo do obrazovanja velike vegetativne nadzemne mase što umanjuje proizvodnju krtola, koji je glavni cilj. Takođe, jako važna je zaštita krtola od zemljišnih štetočina (posebno žičara) pred sadnju, tako što je dat savet koji se primenio sa 100 ml preparata u 300 ml vode na 100 kg krtola.


Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac

Dana 11.01.2023. godine, sa početkom u 11:30 održaće se radionica, mesto Kujavica , opština Vladimirci, Domaćinstvo Rada Grujića
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Osnovni uslovi i pravilna agrotehnika pri proizvodnji mladog krompira , savetodavac Gordana Rehak
2. 12:00 do 12:30 Zaštita semena krompira od zemljišnih štetočina , savetodavac Slavica Maksimović

11.01.2023. godine, održaće se radionica na domaćinstvu Rada Grujića u Kujavici, opština Vladimirci. gde će se saditi mladi krompir. Cilj radionice je pravilna setva i zaštita krtola pri setvi.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac

Dana 31.12.2022. godine, sa početkom u 10:51 održana je tribina, mesto Jalovik , opština Vladimirci, Poljoprivredno gazdinstvo Živorada Pakića
sa temom:
1. 10:51 do 11:42 Uvođenje E-agrara kao mera ministarstva poljopvirvrede u predstojećem periodu , savetodavac Darko Simić

Cilj ove tribine je objasniti način funkcionisanja elektronskog unošenja podataka i poromena na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Darko Simić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:21 održana je tribina, mesto Bogosavac , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Dragana Marinkovića
sa temom:
1. 09:21 do 10:00 Uvođenje E-agrara kao mera ministarstva poljopvirvrede u predstojećem periodu , savetodavac Darko Simić

Cilj ove tribine bio je da se objasniti način funkcionisanja elektronskog unošenja podataka i poromena na poljoprivrednom gazdinstvu. Ovoj tribini je prisustvovalo 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Darko Simić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 11:03 održana je tribina, mesto Mačvanski Pričinović , opština Šabac – grad, Gaydinstvo Mike Jevremovića
sa temom:
1. 11:03 do 11:41 Uvodjenje E-agrara kao mera Ministarstva Poljoprivrede u predstojećem periodu , savetodavac Jovan Sušić

Cilj ove tribine bio je objasniti način funkcionisanja elektronskog unošenja podataka i poromena na poljoprivrednom gazdinstvu.Na tribini prisustvovalo 5 proizvodjača.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 08:59 održana je radionica, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Gazdinstvo Petar Žakić
sa temom:
1. 08:59 do 09:32 Zaštita višnje posle rezidbe , savetodavac Slobodan Gošić

Na ovoj radionici se objasnilo o značaju zaštite višnje bakarnim preparatima posle rezidbe .Prisustvovalo je 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Slobodan Gošić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 09:20 održana je tribina, mesto Majur , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milutina Maletića
sa temom:
1. 09:20 do 11:00 Pretstavljanje platforme MPŠV E-agrara , savetodavac Darko Simić

Cilj ove tribine je objasniti način funkcionisanja elektronskog unošenja podataka i poromena na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Darko Simić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 10:49 održana je tribina, mesto Majur , opština Šabac – grad, Gazdinstvo Slobodana Ilića
sa temom:
1. 10:49 do 11:29 Pretstavljanje platforme MPŠV E-agrara , savetodavac Jovan Sušić

Cilj ove tribine bio je objasniti način funkcionisanja elektronskog unošenja podataka i poromena na poljoprivrednom gazdinstvu.Na tribini prisustvovalo 5 poljoprivrednih proizvodjača.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Mačvanski Pričinović , opština Šabac – grad, Gaydinstvo Mike Jevremovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Uvodjenje E-agrara kao mera Ministarstva Poljoprivrede u predstojećem periodu , savetodavac Jovan Sušić

Cilj ove tribine je objasniti način funkcionisanja elektronskog unošenja podataka i poromena na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 10:55 održana je tribina, mesto Tabanović , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Lukić Branka
sa temom:
1. 10:55 do 11:26 Uvođenje E-agrara kao mera ministarstva poljopvirvrede u predstojećem periodu , savetodavac Jovan Sušić

Cilj ove tribine je objasniti način funkcionisanja elektronskog unošenja podataka i poromena na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac