Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Vranje

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 11:55 održana je obilazak ogledne farme, mesto Preševo , opština Preševo, s.Kurbalija PG Esat Sabedini
sa temom:
1. 11:55 do 12:55 Primena zoohigijenskih mera u govedarstvu , savetodavac Robert Širtov


Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:54 održana je tribina, mesto Kunovo , opština Vladičin Han, P.G.Ivica Nikolić
sa temom:
1. 09:54 do 10:34 Pravilnik za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Ivica Tomić


Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Dubnica , opština Vranje – grad, Mesna Kancelarija
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Nega krava , savetodavac Ivica Tomić
2. 16:30 do 17:00 Podizanje zasada maline , savetodavac Nebojša Mladenović

Nega krava,podizanje zasada maline
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

U periodu od 22.12.2022. do 26.12.2022. godine, održana je zimska škola, mesto Vranje , opština Vranje – grad, Sala za predavanja PSSS Vranje. Zimska škola je počela 22.12.2022. godine u 09:10, i održana je prema sledećem rasporedu:

22.12.2022.

22-12-2022.
   09:10 do 09:40 Stanje ozimih useva i prihrana , savetodavac Nada Lazović – Đoković
   09:40 do 10:10 Prihrana povrća po fazama razvoja , savetodavac Nada Lazović – Đoković
   10:10 do 10:40 Jačanje konkurentnosti povrtarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju za , savetodavac Nada Lazović – Đoković
   11:00 do 11:30 Zaštita povrća , savetodavac Dejan Mujakić
   11:30 do 12:00 Zaštita sitnog voća , savetodavac Dejan Mujakić
   12:00 do 12:30 PIS-Invazivni štetni organizmi , savetodavac Dejan Mujakić
   12:30 do 13:00 Jačanje konkurentnosti voćarske proizvodnje kroz podsticanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u , savetodavac Nebojša Mladenović
   13:00 do 13:30 Upis proizvođača grožđa u Vinogradarski i vinarski registar , savetodavac Nebojša Mladenović

23-12-2022.
   09:00 do 09:30 Pravilno i pravovremeno đubrenje voćaka , savetodavac Nebojša Mladenović
   09:30 do 10:00 Podizanje zasada maline , savetodavac Suzana Jerkić
   10:00 do 10:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Suzana Jerkić
   10:30 do 11:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Suzana Jerkić
   11:30 do 12:00 Agrohemijska analiza zemljišta , savetodavac Marija Janjić
   12:00 do 12:30 Tehnologija proizvodnje krompira , savetodavac Marija Janjić
   12:30 do 13:00 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Marija Janjić
   13:00 do 13:30 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Ivica Tomić

26-12-2022.
   09:00 do 09:30 Mastitis krava , savetodavac Robert Širtov
   09:30 do 10:00 Organska proizvodnja u stočarstvu , savetodavac Robert Širtov
   10:00 do 10:30 Ruralni razvoj sa posebnim osvrtom na predpristupne fondove EU za ruralni razvoj-IPARD , savetodavac Robert Širtov
   10:50 do 11:20 Nega krava , savetodavac Srđan Zafirović
   11:20 do 11:50 Priprema silaže od cele biljke kukuruza , savetodavac Srđan Zafirović
   11:50 do 12:20 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Srđan Zafirović
   12:20 do 12:50 Nega i odgoj prasadi , savetodavac Ivica Tomić
   12:50 do 13:20 Ishrana ovaca , savetodavac Ivica Tomić

Zimska škola
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održaće se predavanje, mesto Dubnica , opština Vranje – grad, Mesna Kancelarija
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Nega krava , savetodavac Ivica Tomić
2. 16:30 do 17:00 Podizanje zasada maline , savetodavac Nebojša Mladenović

Nega krava,podizanje zasada maline
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Kunovo , opština Vladičin Han, P.G.Ivica Nikolić
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Pravilnik za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Ivica Tomić


Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 10:30 održana je tribina, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad, poljoprivredno gazdinstvo Tasić Srboljuba
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Aktuelne mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije sa posebnim osvrtom na e – agrar , savetodavac Nebojša Mladenović

Aktuelne mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije sa posebnim osvrtom na e – agrar
Koordinator: Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Vladičin Han , opština Vladičin Han, prostorija opštine Vladičin Han
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Pravilno i pravovremeno đubrenje zasada voća , savetodavac Nebojša Mladenović
2. 16:30 do 17:00 Priprema objekata za jagnjenje , savetodavac Ivica Tomić

Pravilno i pravovremeno đubrenje zasada voća i priprema objekata za jagnjenje
Koordinator: Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 14:15 održana je predavanje, mesto Vladičin Han , opština Vladičin Han, prostorija opštine Vladičin Han
sa temama:
1. 14:15 do 14:45 Podizanje zasada maline , savetodavac Nebojša Mladenović
2. 14:45 do 15:15 Odgoj jagnjadi , savetodavac Ivica Tomić

Podizanje zasada maline i odgoj jagnjadi
Koordinator: Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Preševo , opština Preševo,
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Primena zoohigijenskih mera u govedarstvu , savetodavac Robert Širtov


Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje