Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Prokuplje

U periodu od 25.01.2023. do 27.01.2023. godine, održaće se zimska škola, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Dom kulture Blace , Skupštinska sala opštine Žitorađa, Skupštinska sala grada Prokuplje. Zimska škola počinje 25.01.2023. godine u 09:00 prema sledećem rasporedu:

25.01.2023.

25-01-2023.
   09:00 do 09:30 Suzbijanje glodara u usevima strnih žita , savetodavac Aleksandar Petković
   09:30 do 10:00 E agrar – podrška u vezi sa elektronskim postupanjem , savetodavac Igor Petrović
   10:00 do 10:30 Uloga zadrugarstva i okolnosti nastanka Udruženja i Zaduga , savetodavac Miljan Milojić
   10:30 do 11:00 Značaj zimskog tretmana u zasadima voća , savetodavac Ivana Obradović
   11:00 do 11:30 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podsticanje standarda u primarnoj proizvodnji , savetodavac Magdalena Todorović
   11:30 do 12:00 Kako sprečiti pojavu prouzrokovača truleži u koštičavom voću , savetodavac Aleksandar Petković
   12:00 do 12:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Igor Petrović
   12:30 do 13:00 Seoski turizam u funkciji održivog razvoja , savetodavac Miljan Milojić
   13:00 do 13:30 Mere agrarne politike u cilju unapređanja poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Ivana Obradović
   13:30 do 14:00 Značaj doze i aplikacije pesticida , savetodavac Aleksandar Petković

26-01-2023.
   09:00 do 09:30 IPARD III – nove mere , savetodavac Snežana Jović
   09:30 do 10:00 Registracija objekata za preradu mleka , savetodavac Duška Petrović
   10:00 do 10:30 Uređenje ruralnog ambijenta u cilju poboljšanja kvaliteta života , savetodavac Snežana Jović
   10:30 do 11:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na kredite i osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Igor Petrović
   11:00 do 11:30 Značaj vođenja vinogradarskog registra , savetodavac Magdalena Todorović
   11:30 do 12:00 E agrar – digitalizacija u službi poljoprivrednih proizvođača , savetodavac Snežana Jović
   12:00 do 12:30 Tehnologija proizvodnje sira , savetodavac Duška Petrović
   12:30 do 13:00 Značaj očuvanja i održavanja nivoa plodnosti zemljišta , savetodavac Ivana Obradović
   13:00 do 13:30 Predatori u borbi sa tripsima i biljnim vašima u plasteničkoj proizvodnji povrća , savetodavac Snežana Jović
   13:30 do 14:00 Značaj vođenja evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Duška Petrović

27-01-2023.
   09:00 do 09:30 Instalacija aplikacije consaltID , savetodavac Radovan Bjelica
   09:30 do 10:00 Način registracije poljoprivrednih proizvođača na e upravi , savetodavac Milan Tošković
   10:00 do 10:30 Konzerviranje opreme za zaštitu bilja u zimskom periodu , savetodavac Marinko Jovičić
   10:30 do 11:00 Đubrenje voća , savetodavac Magdalena Todorović
   11:00 do 11:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Radovan Bjelica
   11:30 do 12:00 Malina u organskom načinu uzgoja , savetodavac Milan Tošković
   12:00 do 12:30 Pravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Marinko Jovičić
   12:30 do 13:00 Značaj N-min metode , savetodavac Radovan Bjelica
   13:00 do 13:30 Tehnologija proizvodnje šljive , savetodavac Milan Tošković
   13:30 do 14:00 Suzbijanje korova u strnim žitima , savetodavac Marinko Jovičić

U periodu od 25.01.2023 do 27.01.2023. godine PSS Prokuplje održaće tradicionalnu Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače. Cilj zakazanog seminara je da se poljoprivredni proizvođači informišu i upute u najnovije tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, savremene alate za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom, uvođenju elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava i mere agrarne politike koje sprovode Ministarstvo poljoprivrede i lokalne samouprave, kao i podsticaje koji se odnose na IPARD program. Zimska škola će biti održana u tri opštine Topličkog okruga i to u: opštini Blace u prostorijama Doma kulture 25.01.2023.godine, u Žitorađi u skupštinskoj sali opštine Žitorađa 26.01.2023.godine i u Gradu Prokuplje u prostorijama skupštinske sale 27.01.2023.godine.
Koordinator: Snežana Jović

Izvor: PSSS Prokuplje

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 10:27 održana je tribina, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Odeljenje za poljoprivredu opštine Kuršumlija
sa temom:
1. 10:27 do 11:02 Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa e-agrarom , savetodavac Radovan Bjelica

Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa novinama koje nas očekuju u 2023godini…
Koordinator: Radovan Bjelica

Izvor: PSSS Prokuplje

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Poljoprivredno gazdinstvo Milije Miletića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Izmene aktuelnih Pravilnika MPŠV-a , savetodavac Aleksandar Petković

Prisutni poljoprivredni proizvođači na tribini su upoznati sa izmenama aktuelnih Pravilnika MPŠV-a, kao i sa novinama koje ih očekuju u 2023 godini uvođenjem E-agrara.
Koordinator: Aleksandar Petković

Izvor: PSSS Prokuplje

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Glašince , opština Žitorađa, Poljoprivredno gazdinstvo Aleksandra Stevanovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:32 Praktičan prikaz prepozvanja poleganja rasada u plastenicima i zaštita rasada. , savetodavac Aleksandar Petković

Cilj radionice je bio praktično pokazati poljoprivrednim proizvodjačima kako prepoznati polagenja rasada i zaštiti rasad u plastenicima.
Koordinator: Aleksandar Petković

Izvor: PSSS Prokuplje

U periodu od 26.12.2022. do 28.12.2022. godine, održana je zimska škola, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorije skupštinske sale grada Prokuplja i opštine Žitorađa i prostorije Doma kulture opštine Blace. Zimska škola je počela 26.12.2022. godine u 09:30, i održana je prema sledećem rasporedu:

26.12.2022.

26-12-2022.
   09:30 do 10:01 Upotreba bakra u zaštiti voća , savetodavac Aleksandar Petković
   10:02 do 10:33 Prespektive prerade mleka na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Igor Petrović
   10:34 do 11:05 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podsticanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog , savetodavac Magdalena Todorović
   11:05 do 11:37 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Duška Petrović
   11:37 do 12:07 Podizanje organskog voćnjaka , savetodavac Milan Tošković
   12:07 do 12:38 Zaštita ozimih useva , savetodavac Aleksandar Petković
   12:37 do 13:07 Pravinik o malim količinama proizvoda , savetodavac Miljan Milojić
   13:08 do 13:38 Principi integralne zaštite voća , savetodavac Aleksandar Petković
   13:39 do 14:09 Razvoj seoskog turizma , savetodavac Miljan Milojić

27-12-2022.
   09:33 do 10:03 IPARD III, Mera 4 – operacije u okviru mere , savetodavac Snežana Jović
   10:03 do 10:35 Uslovi gajenja pčela u stacionarnom pčelinjaku , savetodavac Duška Petrović
   10:36 do 11:07 Pravilnik o upisu u RPG – prava i obaveze proizvođača , savetodavac Radovan Bjelica
   11:08 do 11:41 Mere zaštite koštičavog voća u jesenjem i zimskom periodu , savetodavac Ivana Obradović
   11:43 do 12:13 Proizvodnja mleka ekstra kvaliteta , savetodavac Igor Petrović
   12:13 do 12:46 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Radovan Bjelica
   12:46 do 13:17 Proizvodnja rakije od šljive , savetodavac Milan Tošković
   13:18 do 13:48 Najznačajnije bolesti i štetočine koštičavog voća , savetodavac Marinko Jovičić
   13:48 do 14:19 Zadrugarstvo u poljoprivredi , savetodavac Miljan Milojić
   14:20 do 14:51 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Magdalena Todorović

28-12-2022.
   09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Magdalena Todorović
   10:01 do 10:33 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na poljoprivredne kredite i osiguranje poljoprivrede , savetodavac Igor Petrović
   10:37 do 11:08 Pravilno rukovanje pesticidima i odlaganje otpada nastalog upotrebom pesticida , savetodavac Snežana Jović
   11:08 do 11:39 Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa e-agrarom , savetodavac Radovan Bjelica
   11:39 do 12:10 Izmene važećih pravilnika MPŠV-a , savetodavac Snežana Jović
   12:10 do 12:40 Tehnologija proizvodnje oraha , savetodavac Milan Tošković
   12:41 do 13:13 Prerada mleka u gotove proizvode na malim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Duška Petrović

U periodu od 26.1.2022 do 28.12.2022. godine PSS Prokuplje održaće tradicionalnu Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače. Cilj zakazanog seminara je da se poljoprivredni proizvođači informišu i upute u najnovije tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji i mere agrarne politike koje sprovode Ministarstvo poljoprivrede i lokalne samouprave, kao i podsticaje koji se odnose na IPARD program. Zimska škola će biti održana u tri opštine Topličkog okruga i to u: opštini Blace u prostorijama Doma kulture 26.12.2022.godine, u Prokuplju u skupštinskoj sali grada Prokuplja 27.12.2022.godine i u opštini Žitorađa u prostorijama skupštinske sale 28.12.2022.godine.
Koordinator: Snežana Jović

Izvor: PSSS Prokuplje

Dana 30.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Poljoprivredno gazdinstvo Milije Miletića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Izmene aktuelnih Pravilnika MPŠV-a , savetodavac Aleksandar Petković

Prisutni poljoprivredni proizvođači na tribini biće upoznati sa izmenama aktuelnih Pravilnika MPŠV-a, kao i sa novinama koje ih očekuju u 2023 godini uvođenjem E-agrara.
Koordinator: Aleksandar Petković

Izvor: PSSS Prokuplje

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Glašince , opština Žitorađa, Poljoprivredno gazdinstvo Aleksandra Stevanovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Praktičan prikaz prepozvanja poleganja rasada u plastenicima i zaštita rasada. , savetodavac Aleksandar Petković

Cilj radionice je praktično pokazati poljoprivrednim proizvodjačima kako prepoznati polagenja rasada i zaštiti rasad u plastenicima.
Koordinator: Aleksandar Petković

Izvor: PSSS Prokuplje

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Odeljenje za poljoprivredu opštine Kuršumlija
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa e-agrarom , savetodavac Radovan Bjelica

Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa novinama koje nas očekuju u 2023godini…
Koordinator: Radovan Bjelica

Izvor: PSSS Prokuplje

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 08:15 održana je predavanje, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Dom penzionera
sa temama:
1. 08:15 do 08:45 Razvoj seoskog turizma , savetodavac Miljan Milojić
2. 08:45 do 09:16 Gajenje Maline , savetodavac Magdalena Todorović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivrednim proizvođačima predstavi mogućnost za ulaganje u seoski turizam u cilju povećanja prihoda na gazdinstvu, kao i agrotehničke mere u proizvodnji maline.
Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Prokuplje

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Trbunje , opština Blace, pg Maksimović Slavimir
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Prezentacija podataka na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Miljan Milojić

Prezentacija podataka dobijenih kroz odnos prihoda i varijabilnih troškova na poljoprivrednom gazdinstvu za svaku liniju proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Prokuplje