Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Niš

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 14:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Katun , opština Aleksinac, Ogledna farma Saše Ilića
sa temom:
1. 14:30 do 15:33 Uvođenje dobre poloprivredne prakse , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj posete ogledne farme je bio da se prisutnim polj.proizvođečima prikažu primenjene agrotehničke mere primenje u godini u kojoj je bio deficit vlage u ključnim fazama razvoja biljaka kao i značaj poštovanja rokova setve u zavisnosti od zemljišnih i meteo uslova.Napravljena je jedna retrospektiva i možemo da konstatujemo da je ova godina bila prosečna kako sa prosečnim usevim,zadovoljavajućim u odnosu na i korišćenje inputa u proizvodnji.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 09:10 održana je tribina, mesto Niš (Mediana) , opština Niš-Mediana, Fond za poljoprivredu
sa temom:
1. 09:10 do 09:55 Pravilnik o registraciji gazdinstava , savetodavac Srećko Vukašinović


Koordinator: Srećko Vukašinović

Izvor: PSSS Niš

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 09:56 održana je tribina, mesto Donja Peščanica , opština Aleksinac, Gazdinstvo Zlatanovic Stane
sa temom:
1. 09:56 do 10:47 Prerada malih kolicina proizvoda zivotinjskog porekla , savetodavac Tanja Petrović

Tribina je imala za cilj da prisutnim proizvodjacima predstavi aktuelni Pravilnik prerada malih kolicina proizvoda biljnog porekla kao i prodaja sa kucnog praga.Znacaj u dodatoj vrednosti proizvoda pomoc oko registracije u APR i kompletna procedura oko registracije.
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Ovsinjinac , opština Gadžin Han,
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Srećko Vukašinović


Koordinator: Srećko Vukašinović

Izvor: PSSS Niš

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je radionica, mesto Gadžin Han , opština Gadžin Han, Gazdinstvo Krstić Vlastimira
sa temom:
1. 14:00 do 14:45 Rezidba voća , savetodavac Srećko Vukašinović


Koordinator: Srećko Vukašinović

Izvor: PSSS Niš

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 14:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Katun , opština Aleksinac,
sa temom:
1. 14:30 do 15:30 Uvođenje dobre poloprivredne prakse , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Donja Peščanica , opština Aleksinac, Gazdinstvo Zlatanovic Stane
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Prerada malih kolicina proizvoda zivotinjskog porekla , savetodavac Tanja Petrović

Tribina ima za cilj da prisutnim proizvodjacima predstavi aktuelni Pravilnik prerada malih kolicina proizvoda biljnog porekla kao i prodaja sa kucnog praga.Znacaj u dodatoj vrednosti proizvoda pomoc oko registracije u APR i kompletna procedura oko registracije.
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 13:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mezgraja , opština Niš-Crveni Krst, polj.gazdinstvo Bobane Gocić
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Primer dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Predrag Janković

Primer dobre poljoprivredne prakse.
Koordinator: Predrag Janković

Izvor: PSSS Niš

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 09:10 održaće se tribina, mesto Niš (Mediana) , opština Niš-Mediana, Fond za poljoprivredu
sa temom:
1. 09:10 do 09:55 Pravilnik o registraciji gazdinstava , savetodavac Srećko Vukašinović


Koordinator: Srećko Vukašinović

Izvor: PSSS Niš

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 10:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lužane , opština Aleksinac, polj.gazdinstvo Trifunović Srba
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Primer dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Suzana Rašić

Poseta oglednom gazdinstvu organizuje se sa ciljem upoznavanja prisutnih sa primerom dobre poljoprivredne prakse i snimanja TV priloga.
Koordinator: Suzana Rašić

Izvor: PSSS Niš