Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 25.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Kočine , opština Brus, Prostorije mesne kancelarije
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka , savetodavac Nemanja Konstantinović

Cilj tribine je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentuje pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka
Koordinator: Nemanja Konstantinović

Izvor: PSSS Kruševac

U periodu od 26.12.2022. do 28.12.2022. godine, održana je zimska škola, mesto Kruševac , opština Kruševac – grad, Prostorije Privredne komore u Kruševcu, ulica Balkanska 63, IV sprat. Zimska škola je počela 26.12.2022. godine u 10:10, i održana je prema sledećem rasporedu:

26.12.2022.

26-12-2022.
   10:10 do 10:40 Utvrđivanje kvaliteta zemljišta Rasinskog okruga kao osnove za izbor odgovarajućih loznih podloga za podizanje vinograda , savetodavac Momir Nedić
   10:40 do 11:10 Cikade vinove loze , savetodavac Slađana Rilak
   11:10 do 11:40 Tehnologija gajenja leske , savetodavac Milan Petrović
   11:40 do 12:10 Informatička podrška proizvodnji hrane na poljoprivrednim gazdinstvima , eksterni predavač Dragiša Savić
   12:30 do 13:00 Tehnologija gajenja kupine , savetodavac Milan Petrović
   13:00 do 13:30 Zimsko prskanje voća , savetodavac Sandra Miletaković
   13:30 do 14:00 Krečenje voćnih stabala i zaštita voćaka od glodara , savetodavac Sandra Miletaković
   14:00 do 14:30 Tehnologija gajenja jagode , savetodavac Radomir Bušatović
   14:30 do 15:00 Tehnologija gajenja šljive , savetodavac Milan Petrović

27-12-2022.
   10:00 do 10:30 Rezultati demo ogleda sa kukuruzom u 2021. i 2022.godini , savetodavac Radojka Nikolić
   10:30 do 11:00 Jednogodišnje leguminoze, krmni sirak i sudanska trava , savetodavac Radojka Nikolić
   11:00 do 11:30 Značaj navodnjavanja za poljoprivrednu proizvodnju , savetodavac Snježana Vujinović
   11:30 do 12:00 Organska materija u zemljištu , savetodavac Snježana Vujinović
   12:30 do 13:00 Zaštita pšenice od bolesti, štetočina i korova , savetodavac Sandra Miletaković
   13:00 do 13:30 Invazivni štetni insekti – braon mramorasta stenica , savetodavac Slađana Rilak
   13:30 do 14:00 PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i krediti u poljoprivredi , savetodavac Zoran Starinac
   14:00 do 14:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Snježana Vujinović
   14:30 do 15:00 Zadrugarstvo , savetodavac Radojka Nikolić

28-12-2022.
   10:00 do 10:30 Kako sačuvati aromu voćnih rakija , savetodavac Slađana Cvetković
   10:30 do 11:00 Proizvodi od voća , savetodavac Dragana Andrejić
   11:00 do 11:30 Konverzija konvencionalne u organsku proizvodnju , savetodavac Nemanja Konstantinović
   11:30 do 12:00 Proizvodnja kupinovog vina , savetodavac Slađana Cvetković
   12:30 do 13:00 Sudovi za čuvanje vina i rakija i njihovo održavanje , savetodavac Dragana Andrejić
   13:00 do 13:30 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog , savetodavac Slađana Cvetković
   13:30 do 14:00 Načini konzervisanja voća i povrća , savetodavac Dragana Andrejić
   14:00 do 14:30 Tehnološko ekonomski obrasci , savetodavac Zoran Starinac
   14:30 do 15:00 IPARD Fondovi , savetodavac Zoran Starinac

U organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, u periodu od 26.do 28 decembra, održana je 14. po redu Zimska škola za poljoprivredne proizvođače. Cilj održavanja zimske škole jeste edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz predavanja iz ratarske i voćarske proizvodnje kao i agroekonomije sa posebnim osvrtom na IPARD program i zadrugarstvo, zatim zaštitu bilja, melioracije zemljišta, organsku proizvodnju i prehrambenu tehnologiju.
Poljoprivrednim proizvođačima su prezentovana nova znanja koja će im biti korisna za njihov dalji rad i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Žiljci , opština Brus, Gazdinstvo Obradović Zorana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka , savetodavac Nemanja Konstantinović

Cilj tribine je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentuje pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka
Koordinator: Nemanja Konstantinović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 25.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Zlatari , opština Brus, Gazdinstvo Kolarević Dragana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik za ostvarenje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, zasada i životinja , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine bio je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje pravilnik o ostvarenju prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, zasada i životinja
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Komorane , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Veljka Antića
sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilno uzorkovanje zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj radionice je bila obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilno uzorkovanje zemljišta za agrohemijsku analizu.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Ribare , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Živković Milana
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Svođenje rakije , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj radionice je bio da se prisutnima predstavi pravilan postupak svođenja rakije.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Kaonik , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Nikolić Marka
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka , savetodavac Nemanja Konstantinović

Cilj tribine je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentuje pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka
Koordinator: Nemanja Konstantinović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Levići , opština Trstenik, Gazdinstvo Lević Dragana
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka , savetodavac Milan Petrović

Cilj tribine je bio da se poljopirvrednim proizvođačima prezentuje Pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih zasada voća.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 25.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Zlatari , opština Brus, Gazdinstvo Kolarević Dragana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik za ostvarenje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, zasada i životinja , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje pravilnik o ostvarenju prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, zasada i životinja
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 20.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Donje Rataje , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Milutina Đokića
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Pravilnik za podizanje novih zasada voća , savetodavac Milan Petrović

Cilj Tribine je bio da se poljopirvrednim proizvođačima predstavi Pravilnik o podsticajima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih zasada voća.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac