E – radionice 2022

Е-Радионице 2022.

 

Н-МИН метода у редовној контроли плодности обрадивог земљишта – Светлана Јеринић, ПССС Ваљево

Органска производња шипурка – Бојан Стевић, ПССС Пожаревац

Бактериозна пламењача јабучастог воћа – Александар Здравковић и Љиљана Гвоздић, ПССС К. Митровица

Зимска резидба јабуке – Горан Ђорђевић, ПССС Смедерево

Превентива – Маститис тест – Срђан Зафировић, ПССС Врање

 

Зимско прскање воћа – Сандра Милетаковић, ПССС Крушевац 

Производња купуса – Јована Кнежевић, ПССС Краљево 

 

 Припрема плодова дуња, алкохолних ферментација и дестилација воћног кљука – Срђан Чалић, ПССС Пирот

 

 Љуштење стрништа и примена микробиолошких ђубрива – Саша Станковић, ПССС Ниш

 

 QR кодови и промоција у продаји пољопривредних производа – Игор Ристић, ПССС Лесковац

 

Економска оправданост пчеларења – Драган Колчић, ПССС Књажевац 

 

 Култивирање кукуруза помоћу култиватора са с-опругама – Миленко Ђурић, ПССС Лозница

 

Пробирна берба кајсија – Данко Петровић, ПССС Крагујевац 

 

 Калцификација и подривање земљишта као мера за добијање стабилних и сигурних приноса – Дарко Симић & Јован Сушић, ПССС Шабац

 

 Берба трешања премиум квалитета у сувом воћарењу – Дејан Маринковић & Радмила Копривица,ПССС Београд

 

 Берба Јагода – Игор Андрејић, ПССС Јагодина

 

 Подешавање сејалице за сетву окопавинских усева – Владица Гавриловић, ПССС Неготин

 

 Правилна припрема пестицида и најчешће грешке – Александар Петковић, ПССС Прокупље

 

Мониторинг шљивиног смотавца помоћу феромонске клопке – Славица Џелатовић, ПССС Зајечар 

 

Обрада папака код говеда – Љиљана Неранџић, ПССС Краљево 

 

Постављање клопки у циљу контроле бројности азијске воћне мушице – Милена Ћирић, ПССС Ужице 

 

Прерада меса на газдинству – Небојша Брајовић, ПССС Чачак