Užice

Dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Čajetina , opština Čajetina, Opština čajetina
sa temama:
1. 09:00 do 10:00 Rezidba voća , savetodavac Andrija Radulović
2. 10:00 do 10:30 Bakterioze i evropsko žutilo koštičavog voća , eksterni predavač Milenko Gavrilović


Koordinator: Andrija Radulović

Izvor: PSSS Užice

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Gorobilje , opština Požega, prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Unapređenje proizvodnje mleka na farmi , savetodavac Nebojša Đurić
2. 16:35 do 17:05 Značaj afrohemijske analize zemljišta , savetodavac Andrija Radulović


Koordinator: Nebojša Đurić

Izvor: PSSS Užice

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je predavanje, mesto Godovik , opština Požega, mesna kancelarija
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Ishrana preživara , savetodavac Dejan Stanković
2. 15:30 do 16:00 Integralna zaštita bilja , savetodavac Milena Ćirić


Koordinator: Dejan Stanković

Izvor: PSSS Užice

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Glumač , opština Požega, mesna zajednica
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Uvođenje u e agrar , savetodavac Milena Ćirić
2. 15:30 do 16:00 Promena podataka o gazdinstvu u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Dejan Stanković


Koordinator: Dejan Stanković

Izvor: PSSS Užice

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Visibaba , opština Požega, MZ Visibaba
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Postupak pri obnovi E registracije , savetodavac Ljubodrag Pantelić


Koordinator: Ljubodrag Pantelić

Izvor: PSSS Užice

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Požega , opština Požega, Prostorije opštine Požega
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Novine koje donosi eAgrar , savetodavac Bojana Nešić
2. 09:30 do 10:00 Podizanje zasada maline , savetodavac Ana Prokić
3. 10:00 do 10:30 Aktuelna zaštita koštičavog voća , savetodavac Zorica Lazić

Prisutnima je pojašnjen način nakoji se proizvođači registruju u eAgrar kao i izmene koje ta platforma donosi sa sobom. Takođe, proizvođači su upoznati koje su to agrotehničke mere koje se preduzimaju pre i tokom podizanja zasada maline. Proizvođačima je pojašnjena koja je to aktuelna zaštita koštičavog voća sa akcentom na zaštitu šljive.
Koordinator: Bojana Nešić

Izvor: PSSS Užice

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Požega , opština Požega, opština Požega
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Nebojša Brzaković
2. 09:30 do 10:00 Koraci koje treba preduzeti u prelasku na eAgrar , savetodavac Snežana Janjić


Koordinator: Nebojša Brzaković

Izvor: PSSS Užice

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se predavanje, mesto Gorobilje , opština Požega, prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Unapređenje proizvodnje mleka na farmi , savetodavac Nebojša Đurić
2. 16:35 do 17:05 Značaj afrohemijske analize zemljišta , savetodavac Andrija Radulović


Koordinator: Nebojša Đurić

Izvor: PSSS Užice

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Visibaba , opština Požega, MZ Visibaba
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Postupak pri obnovi E registracije , savetodavac Ljubodrag Pantelić


Koordinator: Ljubodrag Pantelić

Izvor: PSSS Užice

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se predavanje, mesto Godovik , opština Požega, mesna kancelarija
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Ishrana preživara , savetodavac Dejan Stanković
2. 15:30 do 16:00 Integralna zaštita bilja , savetodavac Milena Ćirić


Koordinator: Dejan Stanković

Izvor: PSSS Užice