Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 08:57 održana je predavanje, mesto Koceljeva , opština Koceljeva, Prostorije Agro-Banexa
sa temama:
1. 08:57 do 09:30 Meloe triangularne larve kao paraziti pčelinjih društava , savetodavac Sanja Popović
2. 09:31 do 10:03 Evropsko žutilo koštičavog voća , savetodavac Slavica Maksimović
3. 10:04 do 10:34 Azijska voćna mušica , savetodavac Slobodan Gošić


Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Vladimirci , opština Vladimirci, Veterinarska stanica “EVROVET TIM”
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Priprema senaže , savetodavac Marina Gačić
2. 09:30 do 10:00 Kreditna podrška i osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Mirjana Milošević
3. 10:00 do 10:30 Letnja rezidba koštičavog voća , savetodavac Milorad Jocković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama iz oblasti stočarstva, agrarne politike i voćarstva, i to: pripremom senaže, ostvarivanjem prava na kreditnu podršku i osiguranje u poljoprivredi, kao i letnjom rezidbom koštičavog voća.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Mišar , opština Šabac – grad, Prostorije MZ Mišar
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Kiselost zemljišta , savetodavac Jovan Sušić
2. 19:30 do 20:00 Podrivanje , savetodavac Darko Simić

Cilj ovog predavanje je da se poljoprivrednim proizvođačima predoči mere borbe za ublažavanja klimatskih promena hroničpnog nedostatka vlage.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Koceljeva , opština Koceljeva, Sala opštine Koceljeva
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Kalcifikacija kao jedna od mera popravke zemljišta koja utiče na prinos biljnih kultura , savetodavac Gordana Rehak
2. 11:30 do 12:00 Podrivanje zemljišta kao mera za ublažavanje klimatskih promena , savetodavac Jovan Sušić

25.04.2024. godine održaće se predavanje u Koceljevi gde će se poljoprivrednicima objasniti značaj kalcifikacije i podrivanja zemljišta.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Vukošić , opština Vladimirci, Gazdinstvo Miloša Kuzmanovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Vađenje krompira i priprema za tržište , savetodavac Gordana Rehak

Dana 25.04.2024. godine, održaće se radionica na gazdinstvu kod Miloša Kuzmanovića gde će se vaditi mladi krompir, a cilj je da se pomogne oko pravilnog vađenja kako bi se sačuvao kvalitet, a takođe ukazalo na pravilno klasiranje i pripremu za tržište, kao i pakovanje koje itekako ima značaja na tržištu, pogotovo ukoliko se plasira u markete.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac

Dana 20.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Donje Crniljevo , opština Koceljeva, Prostorija Veterinarske ambulante “Dragić”
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Priprema silaže , savetodavac Marina Gačić
2. 09:30 do 10:01 Refakcija plaćene akcize na motorno gorivo , savetodavac Mirjana Milošević
3. 10:02 do 10:34 Letnja rezidba koštičavog voća , savetodavac Milorad Jocković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama iz oblasti stočarstva, agrarne politike i voćarstva, i to pripremom silaže, ostvarivanjem prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo u poljoprivredne svrhe i letnjom rezidbom koštičavog voća.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Kvalitet mleka , savetodavac Marina Gačić
2. 09:30 do 10:02 Podsticaji u stočarstvu , savetodavac Mirjana Milošević
3. 10:03 do 10:41 Navodnjavanje voća , savetodavac Milorad Jocković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama iz oblasti stočarstva, agrarne politike i voćarstva, i to kvalitetom mleka, ostvarivanjem prava na podsticaje u stočarstvu i navodnjavanjem voća.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Koceljeva , opština Koceljeva, Prostorije Agro-Banexa
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Meloe triangularne larve kao paraziti pčelinjih društava , savetodavac Sanja Popović
2. 09:30 do 10:00 Evropsko žutilo koštičavog voća , savetodavac Slavica Maksimović
3. 10:00 do 10:30 Azijska voćna mušica , savetodavac Slobodan Gošić


Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 17.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Vukošić , opština Vladimirci, Gazdinstvo Miloša Kuzmanović
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Vađenje, klasifikacija i pakovanje mladog krompira , savetodavac Gordana Rehak

Dana 17.04.2024. godine, održaće se radionica na gazdinstvu kod Miloša Kuzmanovića gde će se vaditi mladi krompir, a cilj je da se pomogne oko pravilnog vađenja kako bi se sačuvao kvalitet, a takođe ukazalo na pravilno klasiranje i pripremu za tržište, kao i pakovanje koje itekako ima značaja na tržištu, pogotovo ukoliko se plasira u markete.
Dana 17.04.2024. godine, održana je radionica na gazdinstvu kod Miloša Kuzmanovića gde se vadio mladi krompir, čiji je cilj bio da se pokaže kako prilikom vađenja krompira treba sačuvati kvalitet, a takođe ukazati na pravilno klasiranje i pripremu za tržište, kao i pakovanje koje itekako ima značaja na tržištu, pogotovo ukoliko se plasira u markete.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac

Dana 17.04.2024. godine, sa početkom u 10:59 održana je tribina, mesto Svileuva , opština Koceljeva, PG Ane Jovičić
sa temom:
1. 10:59 do 11:29 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Sanja Popović

Učesnicima tribine predstavljene su aktuelne i planirane mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prisustvovalo je 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac