Šabac

Dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se predavanje, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorije PSSS Šabac
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Suzbijanje korova u kukuruzu , savetodavac Slobodan Gošić
2. 08:30 do 09:00 Repičin sjajnik kao najznačajnija štetočina uljane repice , savetodavac Sanja Popović


Koordinator: Slobodan Gošić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 24.03.2023. godine, sa početkom u 18:27 održana je predavanje, mesto Lipolist , opština Šabac – grad, Prostorije Mlin Kovačević
sa temama:
1. 18:27 do 18:57 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Slavica Maksimović
2. 18:55 do 19:27 Kalcifikacija zemljišta , savetodavac Jovan Sušić
3. 19:27 do 19:58 Zaštita maline , savetodavac Sanja Popović


Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 24.03.2023. godine, sa početkom u 13:24 održana je predavanje, mesto Bogatić , opština Bogatić, Prostorije Opštine Bogatić
sa temama:
1. 13:24 do 13:56 Zaštita lucerke od korova , savetodavac Sanja Popović
2. 13:57 do 14:29 Zaštita pšenice od najznačajnijih bolesti , savetodavac Slavica Maksimović
3. 14:32 do 15:04 Crvenilo kukuruza , savetodavac Slobodan Gošić

Cilj predavanja će biti da se poljoprivredni proizvođači na vreme upoznaju sa najznačajnijim patogenima u pšenici i načinom i vremenom primene fungicida. Takođe će biti reči i o zaštiti lucerke od najrasprostranjenijih korova i upotrebi dozvoljenih herbicida. Poljoprivrednici će biti edukovani i o načinu primene plodoreda kako bi se smanjio potencijal virusnih bolesti na kukuruzu .
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorije PSSS Šabac
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju , savetodavac Zoran Beljić
2. 10:00 do 10:30 Ishrana krava u zasušenju , savetodavac Zoran Kozlina

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najnovijim izmenama i dopunama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i sa ishranom krava u zasušenju.
Koordinator: Zoran Beljić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 09:02 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temom:
1. 09:02 do 09:32 Značaj e-Agrara , savetodavac Zoran Beljić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i prednostima digitalne platforme e-Agrar.
Koordinator: Zoran Beljić

Izvor: PSSS Šabac

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 08:39 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorije PSSS Šabac
sa temom:
1. 08:39 do 09:18 Korišćenje platforme eRPG , savetodavac Sanja Popović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i prednostima digitalne platforme e-Agrar.
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 24.03.2023. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Bogatić , opština Bogatić, Prostorije Opštine Bogatić
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Zaštita lucerke od korova , savetodavac Sanja Popović
2. 14:00 do 14:30 Zaštita pšenice od najznačajnijih bolesti , savetodavac Slavica Maksimović
3. 14:30 do 15:00 Crvenilo kukuruza , savetodavac Slobodan Gošić

Cilj predavanja će biti da se poljoprivredni proizvođači na vreme upoznaju sa najznačajnijim patogenima u pšenici i načinom i vremenom primene fungicida. Takođe će biti reči i o zaštiti lucerke od najrasprostranjenijih korova i upotrebi dozvoljenih herbicida. Poljoprivrednici će biti edukovani i o načinu primene plodoreda kako bi se smanjio potencijal virusnih bolesti na kukuruzu .
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 24.03.2023. godine, sa početkom u 18:30 održaće se predavanje, mesto Lipolist , opština Šabac – grad, Prostorije Mlin Kovačević
sa temama:
1. 18:30 do 19:00 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Slavica Maksimović
2. 19:00 do 19:30 Kalcifikacija zemljišta , savetodavac Jovan Sušić
3. 19:30 do 20:00 Zaštita maline , savetodavac Sanja Popović


Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorije PSSS Šabac
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Korišćenje platforme eRPG , savetodavac Sanja Popović


Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac

Dana 18.03.2023. godine, sa početkom u 17:05 održana je radionica, mesto Pocerski Metković , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Branko Zlatarić
sa temom:
1. 17:05 do 17:37 Značaj i pomoć pristupa E-Agraru , savetodavac Svetlana Zlatarić

Prisutni poljoprivrednici su upoznati sa značajem uvođenja E-Agrara, kao i načinom kako pristupati i izvršiti obnovu gazdinstva, kada bude dostupna svima.Prisutnih je bilo 5 polj.koji su aktivno učestvovali u radionici.
Koordinator: Svetlana Zlatarić

Izvor: PSSS Šabac