Novi Pazar

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Štavalj , opština Sjenica, polj.gazd. Grbović Radomana
sa temom:
1. 15:00 do 15:45 IPARD program , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je tribina koja je imala cilj da se poljoprivrednicima ( bilo je pet prisutnih ) daju informacije o IPARD programu (Mera 1, Mera 3 i Mera 7).
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 23.03.2023. sa početkom u 12:15, mesto Doljani, opština Novi Pazar – grad,O.Š.Sopoćani
iz tehničkog razloga
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Tutin , opština Tutin, opštinska kancelarija u Tutinu
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Značaj i način pristupanja u eAgrar sistem. , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je tribina čija je tema :Značaj i način pristupanja u eAgrar sistem.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Pokrvenik , opština Tutin, sala restorana Millenijum
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 .Aktuelnosti u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na najnovije Uredbe, Pravilnike i e-Agrar , savetodavac Svetlana Šućević
2. 13:30 do 14:00 Osiguranje u poljoprivredi. , eksterni predavač Slađana Petrović

Održano je predavanje čiji je cilj bio prezentovanje tema 1.Aktuelnosti u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na najnovije Uredbe, Pravilnike i e-Agrar 2. Osiguranje u poljoprivredi.Bilo je 12 prisutnih.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 12:15 održaće se tribina, mesto Doljani , opština Novi Pazar – grad, O.Š.Sopoćani
sa temom:
1. 12:15 do 12:45 Elektronsko postupanju u eAgraru. , savetodavac Svetlana Šućević

Najvljujem tribinu u cilju informisanja poljoprivrednika o elektronskom postupanju u eAgraru.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se tribina, mesto Štavalj , opština Sjenica, polj.gazd. Grbović Radomana
sa temom:
1. 15:00 do 15:45 IPARD program , savetodavac Svetlana Šućević

Najavljujem tribinu sa ciljem da se poljoprivrednicima daju informacije o IPARD programu (Mera 1, Mera 3 i Mera 7)
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Tutin , opština Tutin, opštinska kancelarija u Tutinu
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Značaj i način pristupanja u eAgrar sistem. , savetodavac Svetlana Šućević

Najavljujem tribinu čija je tema :Značaj i način pristupanja u eAgrar sistem.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, O.Š.Sopoćani
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Aktuelnosti u poljoprivredi (sa akcentom na elektronsko postupanje u e-Agraru) , savetodavac Svetlana Šućević
2. 13:30 do 14:00 Osnovi korišćenja interneta , eksterni predavač Elvis Tatarević

Održano je predavanje o tamama :Aktuelnosti u poljoprivredi (sa akcentom na elektronsko postupanje u e-Agraru) i Osnovi korišćenja interneta, sa kojim smo upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače.Bilo je 11 prisutnih.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Fijulj , opština Sjenica, P.G. Lakota Munira
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Značaj i način pristupanja u eAgrar sistem , savetodavac Safet Vesnić

Značaj i način pristupanja u eAgrar sistem, bila je tema tribine, sa kojom sam upoznao prisutne poljoprivredne proizvođače. Tribini je prisustvovalo šest poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Pokrvenik , opština Tutin, sala restorana Millenijum
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 .Aktuelnosti u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na najnovije Uredbe, Pravilnike i e-Agrar , savetodavac Svetlana Šućević
2. 13:30 do 14:00 Osiguranje u poljoprivredi. , eksterni predavač Slađana Petrović

Najavljujem predavanje čiji je cilj prezentovanje tema 1.Aktuelnosti u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na najnovije Uredbe, Pravilnike i e-Agrar 2. Osiguranje u poljoprivredi.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar