Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 27.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Šaronje , opština Novi Pazar – grad, polj. gazd. Pendić Ljubinka
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Svetlana Šućević

Najvljujem tribinu sa ciljem da se poljoprivrednici upoznaju sa temom: Aktuelni podsticaji u poljoprivredi


Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 21.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Medjuopštinska unija poljoprivrednih udruženja
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanje podsticaja na placenu premiju osiguranja , savetodavac Ivana Majdak
2. 09:30 do 10:00 Korišćenje podsticaja Jedinice lokalne samouprave , eksterni predavač Ismet Sajtarić

Cilj održavanja predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođači sa sledećim temama: Značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanje podsticaja na placenu premiju osiguranja i Korišćenje podsticaja Jedinice lokalne samouprave.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 09:15 održana je obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Selo Prećenova – PG Mirko Jolović
sa temom:
1. 09:15 do 10:00 Vođenje evidencije na pg-značaj dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Ivana Majdak

Cilj obilaska ogledne farme bio je prezentacija dobrih rezultata poslovanja kao i vođenja evidencije na gazdinstvu. Ukazano je na značaj vođenja evidencije kao i posedovanja rezultata odrađenih aktivnosti.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 08:15 održana je obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, selo Kovačevo, PG Rastko Petrović
sa temom:
1. 08:15 do 09:00 Prikaz pravilnog uklanjanja prve serije mladih izdanaka maline , savetodavac Silvija Hodžić

Poseta oglednom gazdinstvu je održana u cilju prikaza pravilnog načina i pravovremenog uklanjanja prve serije mladih izdanaka maline sorte Vilamet, obavezne mere koja se obavlja nekoliko puta u toku vegetacije.
Uklanjanje prve serije mladih izdanaka vrši se kada oni dostignu visinu od 10 – 15cm. Iskustva su pokazala da prirasti formirani sredinom ili u drugom delu vegetacije imaju bolji rodni potencijal nego oni koji se formiraju od samog početka vegetacije (prve serije mladih izdanaka).
Rezidba i precizno definisano uklanjanje mladih izdanaka za određene uslove gajenja predstavlja osnovu upravljanja rastom i plodnošću maline.
Razvojna faza plodonosnog prirasta dobar je orijentir za momenat izbora i ostavljanja novih prirasta da se razviju, s tim da se ostali prirasti i dalje uklanjaju.
Izbor i uklanjanje novih prirasta za uslove bez navodnjavanja – već u drugoj ili najkasnije trećoj seriji potrebno je izvršiti izbor i obezbediti dobar razvoj prirasta za zamenu.
U uslovima obezbeđenog navodnjavanja novi prirasti mogu se uklanjati do kraja maja – plodovi ulaze u fazu šarki (na vršnim plodovima preko zelene boje pojavljuje se ljubičasta nijansa).
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 17.05.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Kamešnica , opština Sjenica, PG Avdovic Isah
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Belkisa Rabić

Aktuelni podsticaji MPŠV bili su tema sa kojom ću upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Belkisa Rabić

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Tutin , opština Tutin, Udruženje stočara “Tutin”
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Pravilnici u oblasti stočarstva. , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj najavljene tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnicima u oblasti stočarstva.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 21.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Medjuopštinska unija poljoprivrednih udruženja
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanje podsticaja na placenu premiju osiguranja , savetodavac Ivana Majdak
2. 09:30 do 10:00 Korišćenje podsticaja Jedinice lokalne samouprave , eksterni predavač Ismet Sajtarić

Cilj održavanja predavanja jeste upoznavanje poljoprivrednih proizvođači sa sledećim temama: Značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanje podsticaja na placenu premiju osiguranja i Korišćenje podsticaja Jedinice lokalne samouprave.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, Društvo – Rožajac ul.A. Abdagića bb
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Ivana Majdak
2. 11:30 do 12:00 Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Safet Vesnić

Aktuelni podsticaji MPŠV i Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla, bile su teme tribine sa kojima smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 09:15 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad,
sa temom:
1. 09:15 do 10:00 Vođenje evidencije na pg-značaj dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Ivana Majdak

Cilj obilaska ogledne farme je prezentacija dobrih rezultata poslovanja kao i vođenja evidencije na gazdinstvu. Ukazano je na značaj vođenja evidencije kao i posedovanja rezultata odrađenih aktivnosti.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Doliće , opština Sjenica, PG Elvis Šabaredžović
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Uspešno poslovanje pg u specifičnim uslovima , savetodavac Smail Ejupović

Cilj obilaska navedenog oglednog gazdinstva bila je prezentacija uspešnog poslovanje u svetlu nastalih klimatskih kao i agroekonomskih promena.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar