Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Manojlovce , opština Leskovac – grad, Mesna zajednica Manojlovce
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Konzervacija kabaste stočne hrane , savetodavac Dejan Randjelović
2. 12:30 do 13:00 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim postupkom konzervacije kabaste stočne hrane, kao i pravilnom rezidbom koštičavog voća.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Slavujevce , opština Leskovac – grad, Prostorije sela Slavujevca
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Klimatske promene i voćarstvo , savetodavac Aleksandar Mitić
2. 13:00 do 13:30 Monilioze koštičavih voćaka , savetodavac Bojana Karapandžić
3. 13:30 do 14:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Radovan Bjelica

Cilj predavanja bio je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa klimatskim promenama i uticaj na voćarstvo, moniliozi koštičavih voćaka kao i kontrolom plodnosti zemljišta.
Koordinator: Aleksandar Mitić

Izvor: PSSS Leskovac

OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 04.03.2024. sa početkom u 12:30, mesto Manojlovce, opština Leskovac – grad,Mesna zajednica
Tehnočka greška.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 04.03.2024. godine, sa početkom u 12:30 održaće se predavanje, mesto Manojlovce , opština Leskovac – grad, Mesna zajednica
sa temom:
1. 12:30 do 13:00 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim postupkom konzervacije kabaste stočne hrane, kao i pravilnom rezidbom koštičavog voća.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Bojnik , opština Bojnik, Prostorije odeljenja za poljoprivredu
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Nega papaka , savetodavac Dejan Randjelović
2. 14:30 do 15:00 Rezidba jabučastog voća , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom obradom i negom papaka, kao i pravilnom rezidbom jabučastog voća.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Bošnjace , opština Lebane, Mesna zajednica Bošnjace
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Balansiranje obroka kod različitih kategorija goveda , savetodavac Dejan Randjelović
2. 14:30 do 15:00 Pravilan način sadnje voćnih sadnica , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim balansiranjem dnevnog obroka kod goveda, kao i pravilnom sadnjom voćnih sadnica.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac

U periodu od 05.03.2024. do 07.03.2024. godine, održaće se zimska škola, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Stajkovce, Bojnik, Leskovac. Zimska škola počinje 05.03.2024. godine u 10:00 prema sledećem rasporedu:

05.03.2024.

05-03-2024.
   10:00 do 10:30 Rezidba voćnih kultura , savetodavac Aleksandar Mitić
   10:30 do 11:00 Klimatske promene u poljoprivredi, šta i kako dalje , savetodavac Aleksandar Mitić
   11:00 do 11:30 Navodnjavanje voćaka , savetodavac Nenad Stefanović
   11:30 do 12:00 Značaj zimske zaštite za zasade koštičavog voća , savetodavac Marinko Jovičić
   12:00 do 12:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Dejan Randjelović
   12:30 do 13:00 Refakcija akcize za gorivo , savetodavac Dušan Đorđević
   13:00 do 13:30 Izrada biznis plana , savetodavac Dušan Đorđević

06-03-2024.
   10:00 do 10:30 Monilioze koštićavog voća , savetodavac Bojana Karapandžić
   10:30 do 11:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Dušan Đorđević
   11:00 do 11:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Radovan Bjelica
   11:30 do 12:00 Higijena kao osnovni preduslov za dobijanje kvalitetnog i bezbednog mleka i mlečnih proizvoda , savetodavac Dejan Randjelović
   12:00 do 12:30 Upotreba elektronskog potpisa u eAgraru , savetodavac Igor Ristić
   12:30 do 13:00 Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos , savetodavac Boban Stanković
   13:00 do 13:30 Setva jarih kultura , savetodavac Dejan Pešić
   13:30 do 14:00 Unapređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse (DPP) u zaštiti bilja , savetodavac Bojana Karapandžić

07-03-2024.
   10:00 do 10:30 Upis, obova registracije poljoprivrednih gazdinstava i podsticaji u poljoprivredi u 2024. godini , savetodavac Dalibor Cvetanović
   10:30 do 11:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Igor Ristić
   11:00 do 11:30 Značaj sistematske kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Boban Stanković
   11:30 do 12:00 Lokošnička paprika, primer koji treba slediti , savetodavac Radovan Bjelica
   12:00 do 12:30 Značaj proizvodnje povrća na području Jablaničkog okruga , savetodavac Dejan Pešić
   12:30 do 13:00 Upravljanje ambalažnim otpadom , savetodavac Mirjana Petrović
   13:00 do 13:30 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Mirjana Petrović

Cilj održavanja Zimske škole je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, kao i sa merama agrarne politike ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, sa sledećim rasporedom po opštinama i terminima održavanja:
BOJNIK: 05.03.2024. god- sala Skupštine opštine Bojnik LESKOVAC: 06.03.2024. god.- Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju.
STAJKOVCE: 07.03.2024. god- prostorije Zrnolenda


Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 12:30 održaće se predavanje, mesto Slavujevce , opština Leskovac – grad, Prostorije sela Slavujevca
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Klimatske promene i voćarstvo , savetodavac Aleksandar Mitić
2. 13:00 do 13:30 Monilioze koštičavih voćaka , savetodavac Bojana Karapandžić
3. 13:30 do 14:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Radovan Bjelica

Cilj predavanja biće da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa klimatskim promenama i uticaj na voćarstvo, moniliozi koštičavih voćaka kao i kontrolom plodnosti zemljišta.
Koordinator: Aleksandar Mitić

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Bojnik , opština Bojnik, Prostorije odeljenja za poljoprivredu
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Nega papaka , savetodavac Dejan Randjelović
2. 14:30 do 15:00 Rezidba jabučastog voća , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom obradom i negom papaka, kao i pravilnom rezidbom jabučastog voća.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Bošnjace , opština Lebane, Mesna zajednica Bošnjace
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Balansiranje obroka kod različitih kategorija goveda , savetodavac Dejan Randjelović
2. 14:30 do 15:00 Pravilan način sadnje voćnih sadnica , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim balansiranjem dnevnog obroka kod goveda, kao i pravilnom sadnjom voćnih sadnica.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac