Objava: PREDAVANJE-PSSS Kraljevo

Dana 15.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Ivanjica , opština Ivanjica, Prostorije Opstine Ivanjica
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Uticaj visokih temperatura na ishranu i zdravstveno stanje krava , savetodavac Ljiljana Nerandžić
2. 09:30 do 10:00 Ljuštenje strništa , savetodavac Gordana Marušić


Koordinator: Ljiljana Nerandžić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 18.07.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Koritnik , opština Ivanjica, PG Vidosave Ivanović
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Izrada biznis plana-neophodni elementi , savetodavac Zorica Zdravković

Cilj održavanja radionice je pokazati poljoprivrednim proizvođačima kako izraditi biznis plan, neophodnim elementima. Biznis plan je neizostavan dokument pri apliciranju za brojna podsticajna sredstva.
Koordinator: Zorica Zdravković

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 15.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Ivanjica , opština Ivanjica, Prostorije Opstine Ivanjica
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Uticaj visokih temperatura na ishranu i zdravstveno stanje krava , savetodavac Ljiljana Nerandžić
2. 09:30 do 10:00 Ljuštenje strništa , savetodavac Gordana Marušić


Koordinator: Ljiljana Nerandžić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Gračac , opština Vrnjačka Banja, PPD Mladenović Dejana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelne mere ruralnog razvoja , savetodavac Marko Bogojević

Cilj održavanja tribine bio je informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim merama MPŠV.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, Prostorije PSSS Kraljevo
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Aktuelne mere ruralnog razvoja , savetodavac Marko Bogojević

Cilj održavanja tribine je bio informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim merama MPŠV.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Gračac , opština Vrnjačka Banja, PPD Mladenović Dejana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelne mere ruralnog razvoja , savetodavac Marko Bogojević

Cilj održavanja tribine je informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim merama MPŠV.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Vitanovac , opština Kraljevo – grad, PG Kolaković Ivana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Gordana Marušić

Cilj održavanja tribine je informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Gordana Marušić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Vitanovac , opština Kraljevo – grad, PG Kolaković Ivana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Gordana Marušić

Cilj održavanja tribine je informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Gordana Marušić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, Prostorije PSSS Kraljevo
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Aktuelne mere ruralnog razvoja , savetodavac Marko Bogojević

Cilj održavanja tribine je informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim merama MPŠV.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Adrani , opština Kraljevo – grad, PG Romčević Živote
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilno uzorkovanje zemljišta , savetodavac Gordana Marušić

Cilj održavanja radionice je ukazivanje na značaj pravilnog uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu.
Koordinator: Gordana Marušić

Izvor: PSSS Kraljevo