Najava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Sočanica , opština Leposavić, Gazdinstvo Grujović Radeta
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Tehnologija gajenja brojlera , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 14:30 do 15:00 Zaštita paprike po rasađivanju na otvorenom , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnollogijom gajenja brojlera, kao i sa zaštitom paprike po rasađivanju na otvorenom.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Banov Do , opština Zvečan, Gazdinstvo Ignjatović Nenada
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Praktični prikaz primene zoohigijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja radionice je određivanje kritičnih tačaka i praktični prikaz zoohigijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 13:58 održana je predavanje, mesto Dobrava , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 13:58 do 14:30 Ishrana teladi , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 14:30 do 15:08 Zaštita krompira , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa ishranom teladi, kao i sa zaštitom krompira.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 10:57 održana je tribina, mesto Gornji Krnjin , opština Leposavić, Gazdinstvo Kostović Bojana
sa temom:
1. 10:57 do 11:42 Pravilnik za refakciju goriva , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnikom o refakciji goriva.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Lešak , opština Leposavić, Gazdinstvo Virijević Miloša
sa temom:
1. 12:00 do 12:40 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV,troškovi na gazdinstvu,računovodstvo,penziono i socijalno osiguranje,osiguranje useva i krediti u poljoprivredi , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavana tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa agroekonomijom sa posebnim osvrtom na PDV troškovima na gazdinstvu,računovodstvo, penziono i socijalno osiguranje kao i o osiguranju useva i kreditima u poljoprivredi.
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 27.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Žitkovac , opština Zvečan, Gazdinstvo Živka Živkovića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Setva soje , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa praktičnim prikazom setve soje različitih sorata sa: upotrebom nitragina u setvi, gustinom setve (međuredni razmak i razmak u redu), dubinom setve i potrebnim valjanjem zasejanog.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Beluće , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Mere nega kod kukuruza u toku vegetacije , savetodavac Zoran Milosavljević
2. 13:30 do 14:00 Priprema zemljišta za sadnju i način sadnje povrtarskih biljaka na otvorenom , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa merama nega kod kukuruza u toku vegetacije kao i priprema zemljišta za sadnju i način sadnje povrtarskih biljaka na otvorenom.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 13:55 održana je tribina, mesto Sočanica , opština Leposavić, Gazdinstvo Miljojković Siniše
sa temom:
1. 13:55 do 14:45 Aktuelne mere SO Leposavić kroz dodelu podsticaja za podršku razvoju poljoprivrede,privrede i prerađivačke industrije za 2022.godinu. , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim merama SO Leposavić kroz dodelu podsticaja za podršku razvoju poljoprivrede, privrede i prerađivačke industrije za 2024..godinu.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 10:59 održana je tribina, mesto Kamenica , opština Leposavić, Gazdinstvo Marković Jovice
sa temom:
1. 10:59 do 11:41 Pravilnik za refakciju goriva , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnikom o refakciji goriva.
Koordinator: Aleksandar Zdravković

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Dobrava , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Ishrana teladi , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 14:30 do 15:00 Zaštita krompira , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa ishranom teladi, kao i sa zaštitom krompira.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica