Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 16:12 održana je predavanje, mesto Srbovac , opština Zvečan, Privatna sala na gazdinstvu Časlava Radenkovića
sa temama:
1. 16:12 do 16:45 Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru , savetodavac Nebojša Božović
2. 16:35 do 17:07 Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa proizvodnjom rasada u zaštićenom prostoru kao i sa bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora).
Koordinator: Aleksandar Zdravković

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 15:26 održana je predavanje, mesto Sočanica , opština Leposavić, Klub penzionera
sa temama:
1. 15:26 do 16:02 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 16:05 do 16:44 Gajenje povrća na malim površinama , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa načinom i procedurom apliciranja poljoprivrednih proizvođača za podsticaje MPŠV putem e-Agrara, pružanje podrške u vezi sa tim elektronskim postupanjem,kao i sa gajenjem povrća na malim površinama.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se predavanje, mesto Zubin Potok , opština Zubin Potok, Seoska sala Zubin Potok, u Zubodolini.
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Platforma e Agrar i proces obnove gazdinstva , savetodavac Aleksandar Zdravković
2. 16:35 do 17:05 Aktuelni poslovi u povrtarstvu , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa platformom e Agrar i procesom obnove gazdinstva kao i sa aktuelnim poslovima u povrtarstvu
Koordinator: Aleksandar Zdravković

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 15:34 održana je predavanje, mesto Mekiniće , opština Leposavić, Privatna sala na gazdinstvu Virijević Bratoljuba
sa temama:
1. 15:34 do 16:10 Agrotehničke mere u gajenju kukuruza , savetodavac Nebojša Božović
2. 16:11 do 16:54 Đubrenje zasada šljive, sa osvrtom na agrohemijsku analizu zemljišta , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih prozvođača sa agrotehničkim merama u gajenju kukuruza, kao i sa đubrenjem zasada šljive, uz osvrt na agrohemijsku analizu zemljišta
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 26.03.2023. godine, sa početkom u 13:57 održana je predavanje, mesto Zubin Potok , opština Zubin Potok, Dom kulture
sa temama:
1. 13:57 do 14:33 Đubrenje zasada šljive , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 14:35 do 15:17 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem pravilnog đubrenja zasada šljive, kao i sa kontrolom plodnosti zemljišta za ratarske i povrtarske kulture.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 10:01 održana je tribina, mesto Leposavić , opština Leposavić, Sala opštine
sa temom:
1. 10:01 do 10:54 Prezentovanje platforme eAgrar instalacija i ažuriranje podataka , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa platformom eAgrar-a, instalacijom i ažuriranjem podataka.
Tribina je održana u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 15:30 održaće se predavanje, mesto Pridvorica , opština Zubin Potok, Seoska sala
sa temama:
1. 15:30 do 16:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Nebojša Božović
2. 15:35 do 16:05 Održavanje tokom vegetacije tek zasnovanih zasada voća. , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa načinom i procedurom apliciranja poljoprivrednih proizvođača za podsticaje MPŠV putem e-Agrara, pružanje podrške u vezi sa tim elektronskim postupanjem,kao i sa održavanjem tokom vegetacije tek zasnovanih zasada voća.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 27.03.2023. sa početkom u 11:00, mesto Leposavić, opština Leposavić,Sala mesne zajednice
Predavanje se otkazuje iz tehničkih razloga
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Leposavić , opština Leposavić, Sala opštine Leposavić
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Izbor hibrida kukuruza za prolećnu setvu , savetodavac Nebojša Božović
2. 10:35 do 11:05 Zaštita šljive , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa izborom hibrida kukuruza za predstojeću prolećnu setvu, kao i sa zaštitom šljive.
Predavanje će se realizovati u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 26.03.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Velji Breg , opština Zubin Potok, Seoska sala
sa temom:
1. 09:30 do 10:25 Aktivacija eID broja, instalacija Consent ID aplikacije i obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava elektronskim putem , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj održavanja tribine je bio pružanje podrške, informacija i pomoći poljoprivrednim proizvođačima oko aktivacije eID broja i instalacije Consent ID aplikacije, kao i oko obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava elektronskim putem.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica