Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Poljoservis

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 11:12 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mužinac , opština Sokobanja, Gazdinstvo Miljane Jocić
sa temom:
1. 11:12 do 11:53 Primena mera dobre poljoprivredne prakse u cilju boljeg čuvanja plodova jabuke , savetodavac Sanja Čokojević

Primena mera dobre poljoprivredne prakse u cilju boljeg čuvanja plodova jabuke.
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 10:21 održana je obilazak ogledne farme, mesto Vrmdža , opština Sokobanja, Gazdinstvo Veljković Gorana
sa temom:
1. 10:21 do 10:51 Proizvodnja mleka , savetodavac Dragan Kolčić

Obavljena poseta imala je ciljj da se prisutnim đacima predstavi rad farme kao i značaj poljoprivrednih aktivnosti na gazdinstvu. I koji je proces rada i proizvodnje do stizanja gotovog proizvoda-mleka
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 27.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Minićevo , opština Knjaževac, Klub penzionera
sa temama:
1. 10:00 do 10:21 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Dragan Kolčić
2. 10:25 do 10:46 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Nedjeljko Pipović

Na predstojećem predavanju prisutnim proizvođačima će biti predstavljen način unapređenja proizvodnje mlečnih proizvoda, kao i diverzifikacija prihoda na poljoprrivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 02.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Crvenje , opština Knjaževac, Gazdinstvo Slađana Vučkovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Jesenja zaštita jabučastog voća , savetodavac Živorad Jovanović

Cilj održavnja radionice je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj jesenjeg kupanja voća bakarnim preparatimana i odredi fenofazu tretiranja. Takođe, da se ukaže na značaj tretiranja opalog lišća rastvorom uree.
Koordinator: Živorad Jovanović

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 24.11.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Dugo Polje , opština Sokobanja, Gazdinstvo Petrović Vesne
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Nedjeljko Pipović

Prisutnim proizvođačima objašnjen Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Nedjeljko Pipović

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Mužinac , opština Sokobanja,
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Primena mera dobre poljoprivredne prakse u cilju boljeg čuvanja plodova jabuke , savetodavac Sanja Čokojević

Primena mera dobre poljoprivredne prakse u cilju boljeg čuvanja plodova jabuke.
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Vrmdža , opština Sokobanja,
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Proizvodnja mleka , savetodavac Dragan Kolčić

Najavljena poseta ima ciljj da se prisutnim đacima predstavi rad farme kao i značaj poljoprivrednih aktivnosti na gazdinstvu. Poseta će biti organizovana sa grupom školske dece.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 24.11.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Šarbanovac , opština Sokobanja, Šarbanovac
sa temom:
1. 12:00 do 12:51 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Nedjeljko Pipović

Prisutnim proizvođačima objašnjen Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Nedjeljko Pipović

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 24.11.2023. godine, sa početkom u 10:02 održana je tribina, mesto Jalovik Izvor , opština Knjaževac, Gazdinstvo Ranđelović Jasmine
sa temom:
1. 10:02 do 10:33 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Sanja Čokojević

Tribina je održana da se proizvođači upoznaju sa aktuelnim merama MPŠV-a u tekućoj 2023. godini
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 27.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Minićevo , opština Knjaževac, Klub penzionera
sa temama:
1. 10:00 do 10:20 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Dragan Kolčić
2. 10:25 do 10:45 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Nedjeljko Pipović

Na predstojećem predavanju prisutnim proizvođačima će biti predstavljen način unapređenja proizvodnje mlečnih proizvoda, kao i diverzifikacija prihoda na poljoprrivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis