Objava: RADIONICA-PSSS Poljoservis

Dana 26.06.2024. godine, sa početkom u 15:07 održana je radionica, mesto Gornje Zuniče , opština Knjaževac, Poljoprivredno gazdinstvo Milivojević Vukobrana
sa temom:
1. 15:07 do 15:47 Merenje pH-vrednosti zemljišta digitalnim pH-metrom , savetodavac Valentina Aleksić

Na najavljenoj radionici poljoprivrednim proizvođačima je direktno u polju prikazan način merenja pH-vrednosti zemljišta digitalnim pH-metrom.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 17:41 održana je obilazak ogledne farme, mesto Knjaževac , opština Knjaževac, Poljoprivredno gazdinstvo Mitić Martina
sa temom:
1. 17:41 do 18:16 Primena precizne ishrane plodovitog povrća , savetodavac Valentina Aleksić

Obilazak oglednog gazdinstva sa grupom proizvođača povrća imao je za cilj prezentovanje rezultata primene preciznog programa ishrane plodovitog povrća po fenofazama rasta i razvića, kroz sistem za navodnjavanje kapanjem.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Knjaževac , opština Knjaževac, Prostorije centra za stručno usavršavanje
sa temom:
1. 08:00 do 08:37 E agrar , savetodavac Dragan Kolčić

Prisutnima predstaviti e agrar, kao i način konkurisanja na platformi e agrar po osnovu raznih subvencija.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Knjaževac , opština Knjaževac, Prostorije ZZ Napredak
sa temom:
1. 09:00 do 09:34 Evidencija na gazdinstvu , savetodavac Dragan Kolčić

Na najavljenoj radionici, praktično prikazati vodjenje evidencije na gazdinstvu.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 26.06.2024. godine, sa početkom u 15:00 održaće se radionica, mesto Gornje Zuniče , opština Knjaževac, Poljoprivredno gazdinstvo Milivojević Vukobrana
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Merenje pH-vrednosti zemljišta digitalnim pH-metrom , savetodavac Valentina Aleksić

Na najavljenoj radionici poljoprivrednim proizvođačima biće direktno u polju prikazan način merenja pH-vrednosti zemljišta digitalnim pH-metrom.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 08:43 održana je tribina, mesto Donja Kamenica , opština Knjaževac, Prostorije mesne zajednice
sa temom:
1. 08:43 do 09:25 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Valentina Aleksić

Proizvođačima je predstavljen značaj ,vrste osiguranja u poljoprivredi kao i način ostvarivanja prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja različitih struktura (useva, plodova…)
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 17:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Knjaževac , opština Knjaževac,
sa temom:
1. 17:30 do 18:00 Primena precizne ishrane plodovitog povrća , savetodavac Valentina Aleksić

Obilazak oglednog gazdinstva sa grupom proizvođača povrća ima za cilj prezentovanje rezultata primene preciznog programa ishrane plodovitog povrća po fenofazama rasta i razvića, kroz sistem za navodnjavanje kapanjem.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis

Obilazak oglednog gazdinstva sa grupom proizvođača povrća ima za cilj prezentovanje rezultata primene preciznog programa ishrane plodovitog povrća po fenofazama rasta i razvića, kroz sistem za navodnjavanje kapanjem.
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 10:01 održana je predavanje, mesto Sokobanja , opština Sokobanja, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:01 do 10:32 Tehnološko-ekonomski obrasci , savetodavac Nedjeljko Pipović
2. 10:35 do 11:05 PDV u poljoprivredi , savetodavac Dragan Kolčić

Cilj predavanja je da se prisutnim predstavi značaj i način vođenja tehničko-tehnoloških obrazaca kao i PDV u poljoprivredi i način na koji PG ulazi u sistem PDV-a.
Koordinator: Nedjeljko Pipović

Izvor: PSSS Poljoservis

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 10:01 održana je tribina, mesto Sokobanja , opština Sokobanja, Prostorije udruženja
sa temom:
1. 10:01 do 10:38 Javni poziv za podsticaje po košnici , savetodavac Nedjeljko Pipović

Tribina je organizovana sa ciljem predstavljanja aktuelnog Javnog poziva za podsticaje po košnici .
Koordinator: Nedjeljko Pipović

Izvor: PSSS Poljoservis