SADNJA MALINE

#517600
Brane
Učesnik

    Zamolio bih vas da ocenite da li je praksa koja se često može čuti oprvdana.
    Navodi se da kada se sadnja malina završi da se preporučuje da se maline zaliju
    rastvorom ridomila .

    Da li je to opravdano i ako jeste koju koncetraciju ridomila treba primenjivati odnodno koliko grama u 10 litara vode.