Odgovor na: Suzbijanje divljeg sirka u soji

#579412
Varjačić Goran
Učesnik

  Nakon padavina suzbijanje divljeg sirka u soji i drugim usevima je efikasnije sobzirom da usvajanje herbicida je intenzivnije od strane korova nego u sušnim uslovima.

  Prilikom suzbijanja divljeg sirka u soji voditi računa o fazi razvoja soje. Naime suzbijanje treba uraditi pre početka cvetanja ovog useva jer je to osetljiva faza kada usled primene herbicida za ovu namenu može dovesti do opadanja cvetova što će negativno da utiče na prinos soje.

  Takođe temperature su važne i soja je osetljiva kada je primena herbica iz  fenoksi grupe  na visokim temperaturama kada mogu nastati deformacije na listovima soje u vidu naboranosti – smežuranosti.

  Te deformacije mogu biti i posledica primene i drugih herbicida u soji ukoliko nastupi zahlađenje ili  naglo otopljavanje, a može biti i posledica neoprane prskalice, zanošenja herbicida vetro.

  Sobzirom na karakteristiku divljeg sirka koji će nakon ovih padavina još nicati, a  širokoredi usev soje doprinosi da se novi korovi nesmetano javljaju i razvijaju, postoji mogućnost da će se suzbjanje divljeg sirka morati raditi  u fazi cvetanja soje skrećem pažnju na nekoliko momenata:

  Suzbijanje divljeg sirka u cvetanju soje nije preporučljivo, ali često se to ne može ispoštovati sobzirom na činjenicu da soja cveta sukcesivno i da je ta faza razvoja soje razvučena, a divlji sirak svakako treba eliminisati.

  <u>PREPORUKA</u>

  Ukoliko se suzbijanje divljeg sirka mora raditi u fazi cvetanja soje najbolje je primenu herbicida raditi u večernjim satima (kada se cvetovi zatvaraju) i kada su niže temperature. Takođe u toj fazi soje suzbijanje divljeg sirka se može raditi u split aplikaciji tj. prepoloviti punu dozu herbicida za suzbijanje divljeg sirka u dva dana.