Odgovor na: Značaj DNK analize- Olgierd Jastšenjski

#578262
Nikoletić Miloš
Učesnik

    Genetička identifikacija, genetičko testiranje i genetički profil su tehnike kojima se vrši identifikacija između individua iste vrste i rase, koristeći uzorke njihovih dezoksiribonukleinskih kiselina, odnosno genetičkog materijala. U svetu se odavno primenjuje DNK analiza kod konja.  Za uspešno sprovođenje Programa selekcije i unapređenja konjarstva u Republici Srbiji, važan uslov je uvođenje DNK analize, kao i tačnost vođenja matičnog knjigovodstva. Matična evidencija treba da pruži verodostojne i sigurne podatke o poreklu na osnovu rezultata DNK analize, eksterijeru, produktivnosti, plodnosti i kvalitetu određenog grla, kako bi se postigli što bolji rezultati kod potomstva.