Odgovor na: Zaštita od glodara

#577391
Gordana Radojičić
Učesnik

  ZAŠTITA OD GLODARA

  Povoljni vremenski uslovi, odnosno duga i topla jesen utiče pozitivno na povećanje brojnosti poljskih glodara, u prvom redu poljskih miševa (Apodemus sp.)i poljskih voluharica (Microtus arvalis) na poljoprivrednim kulturama. Velike štete mogu izazvati na iznikloj pšenici i ozimom ječmu kao i na površinama sa lucerkom i crvenom detelinom,voćnjacima (malinjacima) i vinogradima. Poljska voluharica je brojnija na neobrađenim površinama i lucerištima, a poljski miševi u voćnjacima (malinjacima) i vinogradima.
  Kako bi smo sprečili štete obavezno je praćenje brojnosti poljskih miševa i voluharice. Suzbijanju glodara na parcelama pod usevima vrši se ukoliko je broj rupa preko 10 na 100m2, a u voćnjacima 10 na 100m dužnih. Suzbijanje glodara podrazumeva primenu hemijskih i agrotehničkih mera borbe.
  Kod hemijskog suzbijanja glodara je važno da se to uradi u pravo vreme čim se uoče štete na usevima.
  Hemijsko suzbijanje glodara podrazumeva upotrebu rodenticida- zatrovanih mamak. Najefikasniji rodenticidi koji su prisutni na tržištu su rodenticidi na bazi cinkfosfida jer oni deluju trenutno. Međutim, ukoliko su tretirane parcele u blizini reka i drugih vodenih površina potrebno je umesto preparata na bazi cinkfosfida koristiti rodenticide iz grupe antikoagulanasa (derivati kumarina).Zbog visoke toksičnosti, mamci se moraju postavljati u rupe koje prave glodari i koje se obavezno zatvaraju kako se ne bi ugrozila divljač, kao i razni predatori (divlje životinje i ptice) koji su od velike koristi jer smanjuju brojnost ovih štetočina, pa treba voditi računa o njihovom opstanku u prirodi.
  Prilikom korišćenja mamaka za suzbijanje glodara prednost treba dati parafinskim mamcima jer se ne raspadaju već su postojani u poljskim uslovima.
  Ako se glodari prenamnože, kombinuju se hemijske i agrotehničke mere (oranje, tanjiranje, kultiviranje), kojima se ometa njihova svakodnevna aktivnost i smanjuje brojnost.

  Gordana Radojičić, dipl.ing.
  PSSS Čačak
  .