Odgovor na: KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE-Taphrina deformans

#563566
Mihailović Tamara
Učesnik

    Ekonomski najznačajnija bolest breskve je kovrdžavost lista. Simptomi ove bolesti su vidljivi u rano proleće, najčešće na listu, mada se mogu javiti i na letorastima, cvetovima i plodovima. Na listu dolazi do deformacije i karakteristična je crvena boja koja se javlja na obolelim listovima. Ukoliko u fazi bubrenja lisnih pupoljaka i pojave „zelene tačke“ nastane duži period kišovitog vremena, infekcija se ostvaruje.

    Borba protiv ove bolesti je samo preventivna, jer ukoliko dođe do infekcije ne postoji mogućnost daljeg sprečavanja njenog širenja. Samim tim je veoma značajno prisustvo poljoprivrednih proizvođača u voćnjacima i vizuelni pregledi, kako bi se na vreme odredili momenti tretiranja protiv ove bolesti.

    Nakon orezivanja, koje podrazumeva i uklanjanje mumificiranih plodova, neophodni su tretmani bakarnim preparatima uz utrošak maksimalne količine vode po hektaru, kako bi depozit dospeo do svih pora na stablu. Temperatura vazduha treba da bude iznad 8°C, vreme tiho, bez vetra, i preporuka je da se tretman obavi u najtoplijem delu dana jer je većina preparata fitotoksična ukoliko se primeni na nižim temperaturama. Ukoliko se očekuje kišovito vreme, tretman se obavlja pre najavljenih kiša.

    Ukoliko se pojedine sorte breskve nalaze u fazi „zelene tačke“, preporuka je primena preparata na bazi aktivnih materija dodin, ciram ili ditianon u koncentraciji koja je propisana uputstvom.