POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PREDAVAČE ZA EDUKACIJE SAVETODAVACA

Poštovani,

Na osnovu člana 22, stava 1 Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede, obuka i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, pored ostalog, obuhvata i organizovanje edukacije – treninga poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa domaćim i stranim obrazovnim i istraživačkim institucijama i stručnjacima. Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) kao ovlašćena organizacija, po rešenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 021-01-92/2019-03 od 30.12.2019. godine, kao i na osnovu Godišnjeg plana usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2021. godinu koji uključuje i plan održavanja godišnjeg seminara savetodavaca, organizuje dole navedene edukacije, u trajanju od 10 do 17 časova.

 

INSTITUT ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI OBJAVLJUJE
DANA 22.02.2021. GODINE:
POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PREDAVAČE ZA EDUKACIJE SAVETODAVACA ZA

 

Modul 4: Embriotransfer –metod unapređenja proizvodnih osobina goveda – preuzeti poziv;
Modul 6: Rejonizacija voćarske proizvodnje – preuzeti poziv;
Modul 10: Nove i invazivne štetne vrste – stenice – preuzeti poziv;
Modul 15: Moj savetodavni profil (CECRA)- preuzeti poziv;
Modul 16: Komunikacione veštine (CECRA) – preuzeti poziv;
Modul 17: Timski rad (CECRA) – preuzeti poziv;
Radionica 2: FADN – Investicione sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava i analiza investicionih ideja na bazi FADN podataka iz povratne informacije – preuzeti poziv.

Prijave sa radnom biografijom – CV – preuzeti ovde (format CV) dostaviti najkasnije do 8.3.2021. godine, do 12 časova, na imejl adresu: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs ili pisanim putem na adresu Institut za primenu nauke u poljoprivredi, 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 68b, P.fah 43.

Ovim pozivom se obaveštavaju potencijalni predavači da se navedene edukacije finansiraju od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, te da u slučaju da Ministarstvo iz bilo kog razloga ne izvrši uplatu sredstava namenjenih za edukaciju, izabrani predavači će biti obavešteni blagovremeno.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/2751 622. Kontakt osobe: dr Nataša Tolimir (064 843 5305) i dr Slavica Čolić (064 843 5308).

Izvor: IPN