POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PREDAVAČE ZA EDUKACIJE SAVETODAVACA

Поштовани,

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН) као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2021. годину који укључује и план одржавања годишњег семинара саветодаваца, организује доле наведене едукације, у трајању од 10 до 17 часова.

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ OБЈАВЉУЈЕ
ДАНА 22.02.2021. ГОДИНЕ:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

 

Модул 4: Ембриотрансфер –метод унапређења производних особина говеда – преузети позив;
Модул 6: Рејонизација воћарске производње – преузети позив;
Модул 10: Нове и инвазивне штетне врсте – стенице – преузети позив;
Модул 15: Мој саветодавни профил (CECRA)- преузети позив;
Модул 16: Комуникационе вештине (CECRA) – преузети позив;
Модул 17: Тимски рад (CECRA) – преузети позив;
Радионица 2: FADN – Инвестиционе способности пољопривредних газдинстава и анализа инвестиционих идеја на бази FADN података из повратне информације – преузети позив.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети овде (формат CV) доставити најкасније до 8.3.2021. године, до 12 часова, на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Овим позивом се обавештавају потенцијални предавачи да се наведене едукације финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, те да у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, изабрани предавачи ће бити обавештени благовремено.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир (064 843 5305) и др Славица Чолић (064 843 5308).

Извор: ИПН