Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Baćica , opština Tutin, Lokalni klub poljoprivrednika sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Tanja Mihajlović

Održana tribina imala je za cilj da upozna poljoprivredne proizvođače ovoga kraja sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu.Tribini je prisustvovalo pet poljoprivrednika.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar