Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 21.01.2021. godine, sa početkom u 10:30 održana je tribina, mesto Tuzinje , opština Sjenica, Seoski klub poljoprivrednika sa temom:
1. 10:30 do 11:15 Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Silvija Hodžić

Održana tribina, kojoj je prisustvovalo šest poljoprivrednih proizvođača, imala je cilj da upozna iste sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu kojim će poljoprivrednim gazdinstvima biti omogućeno da legalno prerađuju primarne biljne proizvode i time, kroz dodatu vrednost, obezbede prihode.
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar