Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Melaje , opština Tutin, Prostorije Veterinarske stanice sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Muža krava , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 10:30 do 11:00 Nega ozimih useva , savetodavac Smail Ejupović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama: Muža krava i Nega ozimih useva. Bilo je prisutno 11 poljoprivrednih prozvođača.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar