Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Ostraće , opština Leposavić, OŠ “Stana Bačanin “ sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Zimska zaštita koštičavog voća , savetodavac Siniša Nedeljković
2. 11:35 do 12:05 Prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Nebojša Božović
3. 12:10 do 12:40 Tehnologija gajenja ovaca , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zimskom zaštitom koštičavog voća,prihranom ozimih strnih žita kao i sa tehnologijom gajenja ovaca.
Koordinator: Siniša Nedeljković

Izvor: PSSS K.Mitrovica