ZNAČAJ I PROBLEMI PRI OBRAĐIVANJU ZEMLJIŠTA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524939
  Milovanović Milenković Sanja
  Učesnik

   Значај правилне обраде земљишта се огледа у томе што омогућава стварање повољних услова за раст и развој биљака директним деловањем човека на земљиште. На овај начин се обезбеђују гајене биљке неопходним вегетационим чињеницама, пре свега водом и хранивима. Незаменљива је улога механичке обраде земљишта у сузбијању корова, као редовних пратилаца. Велики значај обрађивања огледа се и у уношењу жетвених остатака, органских и минералних ђубрива, чиме се повећава плодност орничног слоја и пружају повољни услови за развој кореног система. Обрађивање земљишта зависи од климе, земљишта, рељефа, врсте и сорте усева за који се изводи, врсте претходног усева, система ђубрења итд. Дакле, условљена је великим бројем чинилаца, што има за последицу различит успех, на истом земљишту, из године у годину. Правилно изабран систем обраде земљишта је важан чинилац, који у великој мери утиче на висину приноса гајеног биља. Заједно са системом ђубрења и плодоредима обезбеђује високу ефикасност и најрационалније коришћење земљишне плодности.
   Потребно је истаћи и чињеницу да обрада земљишта може имати у одређеним случајевима неке негативне последице, попут кварења структуре, до кога долази при раду у екстремним стањима влажности; подстицање ерозије на нагнутим теренима и осиромашење у хумусу.
   Обрада земљишта посредно преко земљишта утиче на раст и принос гајених усева у квантитативном и квалитативном погледу.

   Саветодавац: Сања Миловановић Миленковић

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.