Značaj ruralnog turizma sa ekonomskog stanovišta – Jelena Jovanović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #589000
  Gvozdić Ljiljana
  Učesnik

   Значај руралног туризма са економског становишта

   Рурални туризам доприноси развоју руралног подручја у економском, културном и социјалном смислу. Ова мера руралног развоја доприноси повећању прихода, постизању конкурентности и потпунијем искоришћавању ресурса.

   Велики проблем руралних подручја у нашој земљи представљају миграције становиништва. У потрази за бољим животним условима, школовањем, запослењем становништво се сели у урбана места.

   Рурални туризам би умногоме допринео развоју инфраструктуре, запошљавању локалног становништва, пласману домаћих производа и производа домаће радиности, неговању традиције и очувању старих заната.

   Развој руралног туризма охрабрио би локално становништво и подстакао жељу за усвајањем нове технологије, производње, и савремене радне праксе.

   Са економског становништа значај руралног туризма огледа се у следећим аспектима:

   1. Задржавању постојећих и отварању нових радних места (зарада са сталним запослењем, продаја хране, дрвета, производа старих заната, приход од наплате закупнине објекта)
   2. Стварању могућности за младе (развој каријере, обука за вођење туристичког бизниса)
   3. Пружање услуга (продаја производа са сеоских газдинстава)
   4. Процеси диверзификације (додатно специјализовање заједнице)
   5. Очување културно-историјскoг наслеђа (продаја уметничких и занатских производа, организовање манифестација)
   6. Побољшање услова рада и живота (изградња инфраструктуре, канализације, водовода)

   Може се закључити да је туризам једна од моћних средстава промене и унапређења руралног подручја.

   Јелена Јовановић дипл.инж.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.