Zemljište u zaštićenom prostoru održavanje, đubrenje i korišćenje

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #588575
  PSSS Nis
  Učesnik

   Zemljište u zaštićenom prostoru održavanje, đubrenje i korišćenje

   Normalno zemljište u plastenicima treba da ima ornični sloj do 30 cm sa 10 do 30% organske materije, dovoljno mineralnih materija,optimalnu kiselost u zavisnosti od vrste koja se gaji i optimalnu strukturu.Organska đubriva se unose u zemljište od 10 do 30 kg/m2 ili su sastavni deo zemljišne smeše a mineralna se dju kao osnovna i u vidu prihranjivanja u zavisnosti od date količine stajskog đubriva.
   Prema obezbeđenosti zemljišta hranivima određuje se i potrebna količina mineralnih đubriva za svaku vrstu biljaka. Potrebe za hranivima zavise od načina i vremena gajenja kao i od karakteristika sorti.
   U prizvodnji lisnatog povrća koriste se mineralna đubriva sa odnosom N:P:K -1:1:1 za korenaste i lukovičaste vrste i krompir N:P:K-1:2:2, a za vrste kod kojih se proizvodi seme N:P:K-1:2:1.
   Za prizvodnju u plastenicima osnovno i startno đubrenje kao i prihranjivanje vrše se čvrstim đubrivima koja se daju izmedju redova. Prihranjivanje se može obaviti i rastvorenim đubrivima ili folijalno preko listova. Za ovaj način prihranjivanja koriste se rastvori đubriva u koncentraciji od oko 0,5% ili lako rastvorljiva tečna đubriva koja sadrže makro i mikro elemente.
   Za uspešnu proizvodnju od posebnog je značaja održavanje povoljne stukture zemljišta. Na taj način se ostvaruje optimalni vodni i vazdušni režim u zemljištu kao osnova za mikrobiološke i hemijske aktivnosti u zemljištu, kao i za rast i normalnu funkciju korenovog sistema.
   Struktura se održava i popravlja đubrenjem i pravilnnom i redovnom obradom zemljišta.Obradom zemljišta kako osnovnom tako i onom pred sadnju, a posebno onom u toku vegetacije ostvaruju se optimalni vazdušni uslovi u površinskom sloju gde se i razvija najveći deo korenovog sistema. Usled intenzivnog navodnjavanja razaraju se strukturni agrgati smanjuje aeracija zemljišta, stvara plužni đon te korenov sistem se ne razvija adekvatno i tako se i smanjuju prinosi. Zato je od izuzetnog značaja podrivanje zemljišta. Obzirom na niz specifičnosti zemljišta, u proizvodnji u zaštićenom prostoru (plastenici) neophodna je analiza hemijskih (svake godine) i fizičkih (svakih 3-4 godine) osobina zemljišta. Na osnovu tih rezultata određuje se i količina i vrsta đubriva s obzirom da je proizvodnja veoma intenzivna.
   U manjim objektima najpovoljnije je da se posle 3-4 godine izvrši zamena zemljišne smeše novom. Pri tome se stara smeša ostavlja u obliku prizme i može se koristiti posle 2-3 godine za spravljanje nove smeše.

   dipl. inž. Ivan Rangelov

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.