ZAŠTITA OZIMIH USEVA OD POLJSKIH GLODARA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #574052
  Mihailović Tamara
  Učesnik

   Poljski glodari mogu naneti značajne štete kada su prisutni u visokim brojnostima, a na njihovo prenamnoženje najveći uticaj imaju klimatski uslovi, nesistemsko suzbijanje, dostupnost hrane i neadekvatna obrada zemljišta.

   Poljska voluharica i poljski miš su aktivni tokom cele godine. Poljska voluharica se hrani nežnim, sočnim biljnim delovima. Tokom vegetacije najviše nastanjuje lucerišta, dok zimi štete pravi na strnim žitima. Hrani se posejanim semenom, a nastavlja ishranu i na izniklim biljkama, praveći oaze na poljima. U zasadima voća poljska voluharica oštećuje podzemne delove biljaka i može doći do sušenja stabala, naročito mladih voćaka. Poljski miševi najveće štete prave u vreme setve strnih žita, jer sakupljaju seme i odnose ga u leglo. Takođe se hrane i klijalim semenom i zelenim i sočnim podzemnim delovima biljaka.

   Intezitet napada određuje se na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru. Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem postojećih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko u sledećem obilasku rupe ponovo budu otkopane, ubrajamo ih u aktivne rupe.

   Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara u broju od preko 10 po hektaru, preporučuje se njihovo suzbijanje. Za suzbijanje glodara mogu se koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Mamke nakon postavljanja u aktivne rupe treba zatrpati, kako ne bi došlo do trovanja divljači, domaćih životinja i ptica.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.