Uzgojni oblik nepravilna palmeta kosih grana

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Autor
    Članci
  • #524897

    Nepravilna palmeta kosih grana koristi se u intezivnoj voćarskoj proizvodnji i spada u veštačke uzgojne oblike sa horizontalnom projekcijom u obliku prvugaonika. Nepravilna palmeta kosih grana se razlikuje od pravilne palmete po načinu rasporeda osnovnih primarnih skeletnih grana duž provodnice. One se razvijaju slobodno u rednom prostoru i pod različitim uglovima otklona u odnosu na provodnicu a ne u etažama ili spratovima. Osnovne skeletne grane pružaju se u ravni u rednom prostoru tako da čine živi zid. Širina krošnje je od 1 m kod vegetativnih podloga do 3 m kod generativnih podloga. Formirani uzgojni oblik ima minimum sedam osnovnih skeletnih grana raspoređenih slobodno jedna od druge, ova palmeta se lakše formira nego pravilna jer je izbor prirasta za skeletne grane veći. Osnovne grane su pod određenim uglom u odnosu na deblo i provodnicu, kreću pod uglom od 45° od debla, u sredini krune od 55 – 60°, a pri vrhu krune pod uglom od 65 – 70 °( stepeni ). Rastojanje vertikalno između osnovnih grana ili slobodan prostor je od 80 do 100 cm na jednoj polovini krune ili 40 do 50 cm jedna naspram druge spiralno. Produžnica se skraćuje na određenu dužinu i završava na bočni završetak a vodilje osnovnih skeletnih grana po potrebi se prikraćuju za 1/3 zbog mogućnost pojave cvetnih pupoljaka i kasnijeg povijanja grana pod teretom roda. Na osnovnim granama se razvijaju slabije i obrastajuće grančice. Za formiranje ovog uzgojnog oblika potreban je naslon ili razna pomagala. Za naslon se obično koriste stubovi sa nekoliko reda žice na određenoj visini. Naslonom i sistemom žica se dobija najbolji ugao grananja skeletnih grana i najbrže formiranje gde se prirasti za naslon žice pričvršćuju kanapom, trakama ili stezačima. Pored ovog naslona za formiranje uzgojnog oblika se koriste razne drvene letve, p.v.c cevi i slično. Završen uzgojni oblik dostiže visinu 3 – 3,2 m I formiranje traje 3 do 4 godine. Kod nepravilne palmete kosih grana, dobar je intenzitet osvetljenja krošnje, dobija se dobar kvalitet plodova i organoleptičke osobine plodova i uspešno je zaštita od bolesti i štetočina, pregledna i lakša berba. Ovim uzgojnim oblikom rezidba na rod je šablonizovana i lako se obavlja. Na velikim posedima ovaj uzgojni oblik daje mogućnosti da se izvodi mehanizovana konturna rezidba. Nepravilna palmeta kosih grana se dosta primenjuje kod kruške, breskve, jabuke i delom šljive.

    Savetodavac voćarstva i vinogradarstva mr Aleksandar Mitić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.