Upis u vinogradarski registar

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #517407
  Milosavljević Biljana
  Učesnik

   Упис у виноградарски регистар

   Закон о вину из 2008-е године приписана је законска регулатива Уписа у Виноградарски регистар .
   Основни циљ уписа у Виноградарски регистар је да се тачно утврде површине под виновом лозом (са свим својим карактеристикама и специфичностима) и производни потенцијал, што представља обавезу у процесу усклађивања са стандардима ЕУ. Законом о вину је предвиђена обавеза уписа у Виноградарски регистар свих правних, односно физичких лица и предузетника који производе грожђе намењено промету.
   Ова обавеза се такође односи и на виноградаре који имају мање од 10 ари винограда, а своје грожђе стављају у промет.
   Упис у регистар врши се на основу захтева који подноси правно лице, предузетник или физичко лице неког од најближих канцеларија струјне организације за вођење виноградарског регистра према седишту произвођача, односно пребивалишта. Захтев се преноси на обрасцу VV1- захтев за упис у Виноградарски регистар који произвођачи могу подићи у Управи за трезор. Сваком произвођачу грожђа приликом уписа додељује се регистарси број и издаје извод из регистра са бројем виноградарске парцеле и графички приказ тих парцела. Произвођач грожђа може да има само један регистарски број.
   Регистарски број који је једном додељен произвођачу грожђа не може бити додељен неком другом произвођачу грожђа у случају његовог брисања из регистра .
   Произвођач се брише из регистра ако поднесе захтев за брисање на основу одлуке о престанку обављања делатности.
   Промену података о годишњој производњи грожђа са радних виноградарских парцела у циљу одређивања производног потенцијала, произвођач грожђа пријављује министарству сваке године најкасније до 15.11. текуће године.

   Дипл. инж. воћарства и виноградарства
   Биљана Милосављевић

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.