Švedska mušica

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524841

  Švedska mušica – Oscinella frit pričinjava štete u pojedinim godinama, naročito ako je zima blaga, a proleća kišovita, sa umerenim temperaturama, može doći do prenamnožavanja ovog štetnog insekta a štete mogu biti značajne na strnim žitima.
  Obično ima 3 generacije godišnje. Prezimljava larva u stabljici livadskih trava ozimih žita. Odrasla mušica se pojavljuje krajem aprila. Polaže jaja na mlade biljke ili u klasove. Povoljna temperatura za vreme poleganja jaja je oko 20 stepeni celzijusa a posle poleganja, vlažno i kišovito vreme. Larva se razvija oko 20 dana i u junu pravi štete.
  U junu odrasle mušice druge generacije polažu jaja u pazuhu gornjih listova ili u mlade klasove.. Ispiljene larve hrane se delovima cveta i mlečnim zrnima. Napadnuti klasovi u gornjoj polovini su šturi i žuti. Odrasle larve se pretvaraju u lutke u klasovima, nekad i u samim zrnima.
  Mušice treće generacije u periodu kraj avgusta-poč. Septembra. polaže jaja u mladim biljkama ozimih žita. Ispilele larve se hrane centralnim listom i tokom jeseni i rano u proleće. Ovakvo lišće se lako uočava na parcelama u početku je žuto i uvijeno a kasnije potpuno propada.
  Kritična brojnost je 1 larva na 3 biljke. Preventivne mere suzbijanja su zaoravanje strništa, uništavanje korova naročito na obodu parcela, pojačana ishrana đubrivima koja pospešuju bokorenje. (azot i fosfor) Uspešno se suzbija sistemičnim insekticidima u vreme pojave odraslih insekata a pre polaganja jaja.

  mr Eleonora Onć Jovanović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.