Sredstva i odobravanje projekta – Zoran Milosavljević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512541
  Milosavljević Zoran
  Učesnik

   Poljoprivrednik mora na svom bankovnom računu da ima pun iznos novca potrebnog za realizaciju planirane investicije .Onda tek konkuriše na objavljeni konkurs IPARD agencije.Uovoj fazi potrebno je da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju agencija traži da bi ušao u proces odobravanja projekta.U zavisnosti od vrste investicije za čije finansiranje traže sredstva poljoprivrednik treba da pruži dokaz o pravu svojine ili zakupa nad zemljom,dokaz identiteta,ali i biznis plan u slučaju izgradnje ili rekonstrukcije objekta.Biznis plan se predaje za investicije koje premašuju iznos od 50000 evra dok je za ostale investicije potreban pojednostavljen biznis plan. Tek posle dostavljanja svih potrebnih dokumenata potencijalni korisnik ulazi u proces odobravanja projekta.Veoma važno je napomenuti da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren.Pošto se projekat odobri korisnik može započeti investiviju ali ne sme odstupati od svog projekta koji je priložijo prilikom konkurisanja.Svaka pa i najmanja promena biće predmet odobravanja IPARD agencije u suprotnom potencijalni korisnik može biti odbijen.Posle odobravanja projekta korisnik IPARD sredstava stupa u ugovorni odnos sa IPARD agencijom gde se jasno određuju prava i obaveze obe strane,uključujući i pravo na žalbu korisnika u slučajevima kada smatra da su mu ugrožena prava.Sa druge strane korisnik je dužan da se pridržava odobrenog projekta i u toku perioda trajanja investicije prihvati kontrole koje mu šalje IPARD agencija kako bi bili provereni navodi projekta,radovi ili poštovanje trajanje investicije od pet godina.Veoma značajno je i da svaka investicija ima minimalni rok trajanja a to je pet godina.To znači da je korisnik dužan da u tom vremenskom periodu održi investiciju (ne sme da otuđi objekat,da mu promeni namenu,niti da otuđi mašine),a sa druge strane mora da dostigne standarde EU u zavisnosti od vrste investicije. U suprotnom korisnik je dužan da vrati sva sredstva. Savetodavac ratastva-povrtarstva Zoran Milosavljević

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.